Arbetet med ny organisation pågår

Försvarsmakten har konstaterat att nuvarande organisation inte är långsiktigt anpassad till de ekonomiska ramarna. Därför pågår nu ett arbete med att ta fram underlag för att kunna besluta om hur Försvarsmaktens organisation 2018 ska se ut.

Förslag och dess konsekvenser analyseras för närvarande både vid förband och på staber i Högkvarteret. Flera alternativ vägs mot varandra där varje chef har ett ansvar för att kunna presentera bästa möjliga förslag för överordnad chef att ta ställning till.

– Alternativen ska svara upp dels mot Försvarsmaktens egna rationaliseringar, dels mot regeringens mål att minska Försvarsmaktens lönekostnader med 500 miljoner kronor fram till 2019 jämfört med nuvarande planering. Det innebär betydligt färre befattningar i den nya organisationen, jämfört med dagens organisation säger Fredrik Robertsson, Försvarsmaktens planeringschef.

Innan detta arbete är klart finns det inga beslut om någon organisationsförändring, detta kommer att ske under andra kvartalet 2014. Det är först när helheten presenteras och bedöms som chefen för ledningsstaben kommer att kunna ta ställning och besluta om hur Försvarsmakten kommer att se ut. Han kommer att göra en total bedömning där enskilda intressen vägs mot Försvarsmaktens samlade behov.  

Innan dess kan mycket ändras och mycket tillkomma. Det innebär att ingen idag med bestämdhet kan säga vad som kommer att bli det slutliga resultatet.

– Målsättningen är att vi successivt anpassar bemanningen utan omfattande omstruktureringar. Det ligger i allas intresse att påverkan på Försvarsmaktens operativa förmåga ska bli så begränsad som möjligt, säger Fredrik Robertsson.