Vatten bygger broar

På land, över vatten och i luften har övningen Vatten pågått. Övningen är en del i förberedelserna för bataljonsstridsgruppen som under 2014 kommer stå i nationell beredskap.

För att nedkämpa motståndaren som tagit över ”radiohuset” genomfördes inslag av strid i bebyggelse. Som del av detta genomfördes exempelvis sjukvårdsövningar. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten
Ing 2 har lett och utbildat personal från 71:a bataljonen i byggandet av såväl personbroar som fordonsbroar. Foto: Kalle Bendroth/Försvarsmakten

Det är 71:a bataljon från P7 som tillsammans med delar av A 9, Ing 2 och Lv 6 bildar bataljonsstridsgruppen och som nu övar för uppgiften.

Scenariot för övningen är som följer; motståndaren kräver kontroll över sjöfarten till Östersjön, och har dessutom gjort anspråk på såväl Skåne som Gotland. Ett muller hörs genom luften när ett av motståndarens flygplan kommer in lågt mot de broar som bataljonsstridsgruppen nyss satt upp. Lite längre bort hörs rop och skottljud från en automatkarbin.

För att pressa tillbaka motståndaren har bataljonsstridsgruppen under övningen fått strida i mörker, i bebyggelse, i luften och över vatten. Det sistnämnda med hjälp av broar för såväl soldater som fordon.

Övningen har varit uppdelad på det viset att de första dagarna främst berörde utbildning för att de resterande dagarna låta soldater och officerare öva på deras kunskaper i olika moment.

Viktigt att få öva tillsammans

En stor del av övningen har varit att samordna bataljonsstridsgruppen, något som Jörgen Erdmann, plutonchef på 71:a bataljonens granatkastarpluton understryker.

- Det är viktigt att vi pratar samma språk och kan verka tillsammans. Särskilt nu när vi ska ingå i samma bataljonsstridsgrupp, säger Jörgen Erdmann.

Övningsledare och tillika bataljonschef Jonas Nilsson är nöjd med de svar man har fått från övningen.

-Det är mycket bra att vi har kunnat öva oss själva i en så pass omfattande övning. Men det är också tack vare den attityd, framåtanda och följsamhet som deltagarna har visat upp, som har gjort övningen så bra som den blev. Vi har övat alla komplexa situationer som vi identifierat inför övningen. Det har handlat om anfall över vattendrag på två olika sorters broar, luftrumssamordning med eget flygunderstöd, med eget luftvärn och indirekt eld samtidigt som motståndaren haft sina flyg i luften.

Jonas Nilsson säger även att trots att det var bataljonen som övade sig själv, så hade övningen inte gått att genomföra utan det stöd man fick av P 7, och regementets andra bataljon, 72:a bataljonen.

- Sammanfattningsvis är jag mycket nöjd med så väl 71:a bataljonen, som de andra deltagande förbanden och stödet från regementet.

Hur gick det?

- Motståndaren är besegrad för denna gången. Dessutom har vi fått den nödvändiga samträning som vi behövde inför nästa övning, JC 13, och har upptäckt de styrkor vi har och de svagheter vi hade som vi nu kan komplettera med utbildning, avslutar bataljonschef Jonas Nilsson.