Tre minlinjer funna och snart oskadliggjorda

Tre minröjningsfartyg befinner sig just nu ute på Östersjön, inte långt utanför Norrtäljes kust. Tre, för den svenska Försvarsmakten, inte lokaliserade minlinjer är hittade och förhoppningen är att de inom kort inte längre utgör ett hot.

Losskastning med kurs och fart mot Norrtälje skärgård. Foto: Magnus Jirlind
Rov-S är en av undervattensfarkosterna som används till att lokalisera och oskadliggöra minor. Foto: Magnus Jirlind
Rov M2. Båda undervattensfarkosterna är effektiva redskap vid minröjning. Foto: Magnus Jirlind
Rickard Skägg jobbar som sonaroperatör ombord på HMS Kullen. Operationen innebär hårt jobb med få timmars sömn för honom och den övriga besättningen ombord. Foto: Magnus Jirlind

Sjötrafiken i området där minorna finns är intensiv, många fartyg passerar dagligen. När minornas position är fastställd och arbetet sätter igång med att oskadliggöra dem, så kommer det att innebära begränsningar i passerande fartygs rörelse.

Även fast minorna är gamla så kan de innebära en fara för sjötrafiken, det finns flera exempel på när fiskare har fått upp minor i sina redskap. Man räknar med att cirka 50 000 minor finns kvar i Östersjön från de två världskrigen. Minornas sprängladdning kan fortfarande vara intakt och oftast är de väl gömda på botten, vilket gör Försvarsmaktens unika förmåga att hitta ammunition under vatten är oumbärlig i arbetet med att oskadliggöra minorna.

Minhotet för sjöfarten är inte omedelbart men befintligt, Försvarsmakten jobbar varje år hårt för att antalet minor ska minska och det har man hittills lyckats bra med. Svenska minröjningsfartyg och dess besättning är världsledande inom minröjning.

Operationen kommer att pågå fram till torsdag vecka 42. Fartygen och dess besättningar kommer att göra sitt yttersta för att påverkan på omgivning och miljö ska vara så liten som möjligt.

Om de tre minlinjerna blir ett minne blott får vi se nästa vecka, oddsen ser inte bra ut – för minorna.