Slovensk medalj till svensk överste

Chefen för KS 27, den svenska styrkan i Kosovo, Mikael Christoffersson tilldelades nyligen en medalj av den slovenska försvarsministern. Medal of International Cooperation kallas utmärkelsen.

Chefen för KS 27, Mikael Christoffersson (till vänster) mottog medaljen av DCOM KFOR Bojan Pograjc, Slovenian Armed Forces. Salvatore Carta och Mario Di Iulio från Italien medaljerades också. Foto: Försvarsmakten

Medaljen ges till militärer och civila som genom sitt arbete bidragit till utvecklingen och anseendet av republiken Slovenien och dess försvarsmakt.

I motiveringen står bland annat att överste Mikael Christoffersson får utmärkelsen för att han vid en rad tillfällen har visat förståelse för och bidragit med att hjälpa personal ur den slovenska försvarsmakten och på så vis stärkt samarbetet mellan länderna.

– Under insatsen har slovenska och svenska förband haft ett mycket nära samarbete. Vi tycks ha samma ambition, inställning och lutheranska tänkande när det gäller lösandet av uppgifter. Deras kunskap om Balkan och deras professionalism har gjort det mycket lätt att arbeta ihop, säger Mikael Christoffersson.

Det goda samarbetet har dessutom utmynnat i att Slovenien beslutat sig för att ta över några av Sveriges uppgifter när vi lämnar det operativa ansvaret den 20 oktober.