Sista utbildningsomgången på plats

Sent den 23 september, kom 142 nya somaliska soldater och befäl, till Bihanga. De utgör sista utbildningsomgången som utbildas på Bihanga Training School.

Instruktioner för inprocessing. Foto: EUTM Somalia
Midnattsmål. Foto: EUTM Somalia
Löptest. Foto: EUTM Somalia
Styrkeprov. Foto: EUTM Somalia
Utdelning av ID-brickor. Foto: EUTM Somalia

Efter tilldelning av förläggningsplatser, fick eleverna ett välbehövligt kvällsmål. Därefter infann sig sömnen snabbt.

Utbildningen som bedrivs, är specialistutbildning. Fyra kurser genomförs, varav pionjärkursen, med inriktning mot att upptäcka och ta hand om IED:er,  är den största delen. De andra är CIMIC (civil militär samverkan), kompanichefskurs och underrättelsekurs.

En stor andel av eleverna har genomfört utbildning i Bihanga sedan tidigare. Det blev en hel del glada återseende, då tolkarna och UPDF-befälen kände igen sina tidigare adepter.

Inledningsvis genomförs inprocessing, där vi fångar upp deras förmågor, både avseende teori och praktik. Fystester, vapenhantering och medicinsk utvärdering, var några delar i inprocessingen.

Nu stundar bråda tider för EUTM:s personal och de somaliska eleverna. I slutet av november ska utbildningen vara klar.