Sista svenska truppinsatsen lämnar Balkan

Försvarsmakten sätter punkt för en era när det sista truppbidraget i Kosovo, KS 27, nu lämnar området.
– I dag avslutas 20 år av svenska fredsbevarande operationer med styrkor på Balkan, sa överbefälhavare Sverker Göranson vid den avslutningsceremoni som hölls på KFOR:s högkvarter i Pristina.

KFOR är en multinationell insats med drygt 30 deltagande länder. Sverige har dragit många nyttiga erfarenheter under tiden i styrkan. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
KFOR är en multinationell insats med drygt 30 deltagande länder. Sverige har dragit många nyttiga erfarenheter under tiden i styrkan. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
KFOR är en multinationell insats med drygt 30 deltagande länder. Sverige har dragit många nyttiga erfarenheter under tiden i styrkan. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström tackade genom sitt tal alla svenska soldater och officerare som tjänstgjort i insatser i det forna Jugoslavien. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Försvarsminister Karin Enström tackade genom sitt tal alla svenska soldater och officerare som tjänstgjort i insatser i det forna Jugoslavien. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Från vänster: Chefen för KFOR Salvatore Farina från Italien i samtal med chefen KS 27, överste Mikael Christoffersson samt överbefälhavaren general Sverker Göranson. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Från vänster: Chefen för KFOR Salvatore Farina från Italien i samtal med chefen KS 27, överste Mikael Christoffersson samt överbefälhavaren general Sverker Göranson. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Italien tar över Sveriges uppgifter som ledande nation i den centrala delen av Kosovo. Här tas Joint Regional Detachment Centers fana om hand av italienska officerare. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
Italien tar över Sveriges uppgifter som ledande nation i den centrala delen av Kosovo. Här tas Joint Regional Detachment Centers fana om hand av italienska officerare. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
KS 27:s överlämning till italienska förband innebär också en avslutning av den svenska truppinsatsen på Balkan. Dock kommer 8 till 9 stabsofficerare vara kvar i olika staber inom KFOR. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten
KS 27:s överlämning till italienska förband innebär också en avslutning av den svenska truppinsatsen på Balkan. Dock kommer 8 till 9 stabsofficerare vara kvar i olika staber inom KFOR. Foto: Richard Kjaergaard/Försvarsmakten

Svensk trupp har funnits i det forna Jugoslavien sedan 1992 med insatser inte bara i Kosovo, utan även Bosnien, Kroatien och Makedonien. Totalt har över 21 700 svenska soldater och officerare tjänstgjort på Balkan och cirka 9 000 av dem i Kosovo. Hur många anhöriga som Försvarsmakten därmed är tack skyldiga är svårt att beräkna, men det är många.

Under Försvarsmaktens tid på Balkan har 14 svenska soldater mist livet, varav sju stycken i Kosovo.
– De kommer alltid vara ihågkomna, sa Sverker Göranson.

Från början präglades insatserna av check-points och patrullering och trupperna var beredda att möta väpnade angrepp. I slutet har fokus istället legat på samverkan och att ta pulsen på samhällsklimatet.

Säkerhetsläget i området har nu stabiliserats och utvecklingen har stadigt gått framåt. Överbefälhavaren konstaterade att Försvarsmaktens uppdrag därmed till stor del är uppnått.
– I dag står ni i den svenska kontingenten som symbol för alla de svenskar som tjänstgjort på Balkan. Tack för era ansträngningar, tack för ett väl utfört arbete. Ni har verkligen gjort skillnad.