Praktiserat som soldat

Under en vecka har ett gäng gymnasieelever fått prova på en del av vår verklighet.
– Eleverna har visat prov på personlig mognad, vilja och engagemang och vi hoppas att de vill återkomma till oss som rekryter och soldater, säger Fredrik Andersson som varit ett av de befäl som under veckan tagit hand om eleverna som gjort praktik på regementet.

Parintervju och självpresentation i syfte att lära känna varann och ”bryta isen” Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
En viktig egenskap hos soldater är den fysiska statusen och för eleverna har det inneburit fysisk träning på morgonen. Foto: Viktor Andersson/Försvarsmakten
Säkerhetsutbildning stridsfordon 90 Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten
Det är inte klart förrän allt är vårdat Foto: Fredrik Andersson/Försvarsmakten

Under fem dagar har gymnasieelever från Borås, Uddevalla, Kumla, Hedemora och Östersund genomfört praktik vid Skaraborgs regemente.
– Målsättningen med praktiken har varit att visa eleverna en bild av hur det är att vara heltidsoldat i Försvarsmakten, säger förvaltare Fredrik Andersson och berättar att eleverna har organiserats som en pluton under ledning av befäl från regementet.

Plutonen har varit förlagd i logement på det sätt som rekryter förläggs under grundläggande militärutbildning, GMU. Fredrik berättar att detta ger eleverna möjlighet att ta stort eget ansvar.
– Genom att vi organiserar eleverna på detta sätt har de fått vara chefer för egen avdelning och verksamhet. Det innebär bland annat att de fått ansvara för ordning i och runt sitt boende och ansvarat för hämtning av förplägnad.

Under veckan har eleverna fått utbildning i försvarsupplysning och Försvarsmaktens värdegrund. Fredrik berättar att de har fått prova en hel del vår verksamhet.
– De har fått åka stridsfordon och terrängbil, provat att skjuta med AK 5C, observerat i mörkerriktmedel, sprungit hinderbana samt genomfört fotmarsch. De har också fått besöka flera av de kompanier vid regementets som har heltidsanställda soldater och på det viset fått möjlighet att träffa soldater med olika arbetsuppgifter. Tempot har varit högt och under god militärisk ordning.

Under veckan har kontaktpersoner från vissa gymnasieskolor genomfört uppföljningsbesök vid förbandet och även de har erbjudits möjlighet att prova på en soldats vardag.

– Jag tycker att eleverna har skött sig exemplariskt och visat prov på personlig mognad, vilja och engagemang. Vi på regementet välkomnar framtida elever som dessa att prova på soldatlivet vid förbandet och hoppas att de elever som nu genomfört praktik väljer att återkomma till Försvarsmakten och regementet som rekryter och soldater, avslutar Fredrik.