Övning Kuben - ledarskap under utmattning

-Syftet med övningen var att utveckla kadetterna som chef och ledare. De har fått öka sin självkännedom och testa sina gränser, och det har fallit mycket väl ut, faktiskt över förväntan, sa övningsledare major Hans Flach från Militärhögskolan Karlberg.

Sammanbitna kadetter efter fotmarsch och inför vadningsmomentet. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Kadetterna ställdes inför kyligt väder i vadningsmomentet. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
Vikten av att jobba ihop blev uppenbar när kadetterna skulle upp ur vattnet vid vadningsmomentet. En blöt ryggsäck blir mycket tung. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

Kadetterna vid 220:e kursen har under en vecka i månadsskiftet övat i miljöer i Nyköping och utanför Stockholm. Övningen Kuben är egentligen den som förr var “Chefens övning”, och är tungt vilande på ämnet ledarskap i utbildning av kadetterna. Erfarenheterna från övningen är ytterst väsentliga för kommande studier i just ledarskap.

Övningen baseras på ett scenario där trupp sätts in i ett konfliktområde där det råder etniska och religiösa motsättningar. För att öva sitt ledarskap så har kadetterna övat i grupp- eller plutonstorlek och ställts inför överraskande uppgifter att lösa. Det för att man under pressade fysiska förhållanden ska kunna lösa taktiska uppgifter på ett korrekt sätt med förstånd och eftertanke under svåra förhållanden.

Förflyttningar till fots och stridsbåt till platser för övningsmoment som eldöverfall och vadningar har genomförts. I övningen har det vävts in moment som trycker på vikten av fysiskt stridsvärde där man haft fältorinteringar, valbåtsrodd och övningar i vattenhall och marschdygn där man åkt stridsbåt ut till någon okänd ö och där fått orientera sig fram till eldöverfallsplats och lösa ett stridsmoment.

Efter en strapatsrik dag så byttes stridsportionerna ut mot färsk mat i form av fisk och rotfrukter som man fick tillreda efter eget huvud. Uppskattat eller inte så var det också ett lärorikt moment som gav en hel del erfarenheter för kadetterna.
Mot slutet av övning Kuben så ingick ett gisslanmoment där kadetterna fick uppleva förhörssituationer som genomfördes av personal från Försvarsmaktens överlevnadsskola. Som avslutning på de moment genomfördes ett fritagningsmoment där man skulle ta sig till mötesplats och avtransporterades med stridsbåt.

För många av kadetterna från Karlberg blev övningen tuff men de flesta var överens om att det var lärorikt att praktiskt prova på ledarskap under fysiskt utmanande mycket utmanande övningar. Ta beslut under utmattning är ett moment som eftersträvas och man får lära sig att förstå och behärska.

-Syftet med övningen var att utveckla kadetterna som chef och ledare. Öka sin självkännedom och testa sina gränser och det har fallit mycket väl ut, faktiskt över förväntan, sa övningsledare major Hans Flach.