ÖB besöker Ryssland

Överbefälhavaren, general Sverker Göranson besöker under kommande vecka Ryssland, inbjuden av sin ryske motsvarighet, generalen Gerasimov och det är ett svarsbesök på den dåvarande ryske överbefälhavarens besök i Sverige 2012.

Höllviken 20120808
Presskonferens med överbefälshavare General Sverker Göranson och fältartisten  Kristoffer Appelquist på kursgården i Höllviken.

Fältartisterna genomför ett flertal kurser i Höllviken blandannat öva Strid, sjukvård och att underhålla på kvällarna.

Allt sedan starten har Fältartisterna från Försvarsmakten handlat om att utbilda och krigsplacera yrkesutövande sångare, musiker, skådespelare och andra typer av underhållare. Redan 1957 tjänstgjorde den första gruppen fältartister i internationella sammanhang och idag har c:a 400 av våra drygt 700 medlemmar fått chansen att öva sin krigsbefattning i utlandstjänst som fältartist. Ett grundkrav för att bli krigsplacerad eller att tjänstgöra internationellt är att gå någon av fältartistkurserna som sedan 1989 hålls på Falsterbo Kursgård i Höllviken.

Foto: Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten
Bilden får användas av madeia utan kostnad om fullständig byline anges.
Höllviken 20120808
Presskonferens med överbefälshavare General Sverker Göranson och fältartisten  Kristoffer Appelquist på kursgården i Höllviken.

Fältartisterna genomför ett flertal kurser i Höllviken blandannat öva Strid, sjukvård och att underhålla på kvällarna.

Allt sedan starten har Fältartisterna från Försvarsmakten handlat om att utbilda och krigsplacera yrkesutövande sångare, musiker, skådespelare och andra typer av underhållare. Redan 1957 tjänstgjorde den första gruppen fältartister i internationella sammanhang och idag har c:a 400 av våra drygt 700 medlemmar fått chansen att öva sin krigsbefattning i utlandstjänst som fältartist. Ett grundkrav för att bli krigsplacerad eller att tjänstgöra internationellt är att gå någon av fältartistkurserna som sedan 1989 hålls på Falsterbo Kursgård i Höllviken.

Foto: Daniel Klintholm/Combat Camera/Försvarsmakten
Bilden får användas av madeia utan kostnad om fullständig byline anges.
ÖB Sverker Göranson. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Under vistelsen i Ryssland kommer ÖB att besöka Moskva där han kommer att ha överläggningar med general Gerasimov, delta vid en kransnedläggningsceremoni och hålla ett anförande om den svenska försvarsreformen vid den ryska generalstabsakademin. Resan fortsätter sedan till Murmansk och Sankt Petersburg för förbandsbesök och samtal med chefen för den norra marinen och chefen för det västra militärområdet.

Besöket genomförs på uppdrag av regeringen. Sedan 1997 upprättas så kallade ”arrangemangsplaner” som reglerar det bilaterala utbytet mellan den svenska försvarsmakten och – i det här fallet – Rysslands väpnade styrkor. Planerna utgör grunden för samarbetet mellan länderna på det militära området och fastställer ett antal arrangemang i Sverige och Ryssland. Det bilaterala försvarssamarbetet återupptogs 2010 efter att ha varit vilande sedan konflikten i Georgien
2008 och återupptagna relationer börjar av tradition med högnivåbesök.

– Det blir mitt första besök i Ryssland och besöket ger mig möjlighet att fortsätta bygga en personlig relation med de
ryska väpnade styrkornas ledning, konstaterar ÖB Sverker Göranson.