ÖB besöker Ryssland

Överbefälhavaren, general Sverker Göranson besöker under kommande vecka Ryssland, inbjuden av sin ryske motsvarighet, generalen Gerasimov och det är ett svarsbesök på den dåvarande ryske överbefälhavarens besök i Sverige 2012.

ÖB Sverker Göranson. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Under vistelsen i Ryssland kommer ÖB att besöka Moskva där han kommer att ha överläggningar med general Gerasimov, delta vid en kransnedläggningsceremoni och hålla ett anförande om den svenska försvarsreformen vid den ryska generalstabsakademin. Resan fortsätter sedan till Murmansk och Sankt Petersburg för förbandsbesök och samtal med chefen för den norra marinen och chefen för det västra militärområdet.

Besöket genomförs på uppdrag av regeringen. Sedan 1997 upprättas så kallade ”arrangemangsplaner” som reglerar det bilaterala utbytet mellan den svenska försvarsmakten och – i det här fallet – Rysslands väpnade styrkor. Planerna utgör grunden för samarbetet mellan länderna på det militära området och fastställer ett antal arrangemang i Sverige och Ryssland. Det bilaterala försvarssamarbetet återupptogs 2010 efter att ha varit vilande sedan konflikten i Georgien
2008 och återupptagna relationer börjar av tradition med högnivåbesök.

– Det blir mitt första besök i Ryssland och besöket ger mig möjlighet att fortsätta bygga en personlig relation med de
ryska väpnade styrkornas ledning, konstaterar ÖB Sverker Göranson.