Nytt koncept del av framtidens rekrytering

ÖB och Försvarsministern besökte Arbetsförmedlingen och P 7

I ett buskage ligger en grupp fullt utrustade rekryter i eldställningar efter uppmaningar av sin sergeant. Bredvid en av rekryterna ligger ÖB Sverker Göranson och frågar i låg ton: – Vad tycker du om GMU? – Jätteroligt, svarar rekryten och ler.

ÖB Sverker Göranson tog sig tid att prata med både rekryter och soldater under sitt besök på P 7. Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten
Även försvarsminister Karin Enström var intresserad av hur livet som rekryt såg ut. Foto: Jan Bohman/Försvarsmakten

Lite längre bort, står en annan grupp rekryter och samtalar med Försvarsminister Karin Enström.

Anledningen till besöket är i grunden reformen från ett värnpliktsförsvar till ett yrkesförsvar. När soldater inte längre slussades in från pliktverket var Försvarsmakten istället tvungna att rekrytera sina soldater, och intresset har hittills varit stort. För att undersöka nya möjligheter och få en god översikt av rekryteringen, besökte överbefälhavaren och försvarsministern både Arbetsförmedlingen och P 7.

− Det har inte varit något problem att få sökande till de olika positionerna. Det vi måste fokusera på är att lyckas behålla den personal som söker sig till oss längre än vi gör idag. Det ligger i vårt intresse, säger Försvarsminister Karin Enström. 

- Men vi kan inte slå oss till ro för att rekryteringen hittills har fungerat på ett bra sätt. Istället måste vi hela tiden pröva oss fram för att göra det ännu bättre. Inte minst för att minska vår reklambudget. Där är våra soldater de bästa representanter, säger ÖB Sverker Göransson.

För att lyckas nå ut till de som är intresserade av att arbeta som soldater har Försvarsmakten sedan reformen samarbetat med Arbetsförmedlingen, ett samarbete som har burit frukt. Samarbetet med såväl Arbetsförmedlingen som olika arbetsgivare är något som Försvarsmakten hela tiden fortsätter utveckla.

Göran Oscarsson, chef för Försvarsmaktens arbetsgivarrelationer, säger att man nu bland annat arbetar med ett koncept där man erbjuder ett heltidsengagemang för deltidssoldater.

- Vi försöker skapa förutsättningar för att en deltidssoldat ska kunna genomföra en militär utbildning och befattningsutbildning, till exempel inom teknik, fordon eller sjukvård.  Sedan ska man med dessa kunskaper arbeta en del av tiden på en arbetsplats med den inriktningen och en del av tiden som soldat inom samma område, säger Göran Oscarsson.

Konceptet är fortfarande i ”pilot-stadiet” men används redan av flera förband i samarbete med IBM, Peab och snart även med Saab. Göran Oscarsson hoppas att konceptet även implementeras på P 7 som en naturlig utveckling på dagens fina samarbete med Arbetsförmedlingen.

- Vi kommer alltid att leva under förändringar och P 7 är ett exempel på ett väl fungerande förband som ligger i området för en expansiv marknad, konstaterar ÖB Sverker Göransson.