Nutid och framtid på Karlberg

- Ni kadetter på Militärhögskolan Karlberg och era kollegor på de andra kadettskolorna inom EU är framtiden. Det är er vi ska lita till att lösa de svåra uppgifter som ni kommer att ställas för i er framtid som officerare. Ni kommer att tillsammans med era kollegor att delta i fredsinsatser över hela världen, sa general Patrick de Rousiers när han mötte kadetterna på Militärhögskolan Karlberg.

Fokuserade kadetter under generalens anförande.
Fokuserade kadetter under generalens anförande. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten
General de Rousiers togs emot på MHS Karlberg av tjf skolchefen Mats Alnevik.
General de Rousiers togs emot på MHS Karlberg av tjänsteförrättande skolchefen Mats Alnevik. Foto: Torbjörn F Gustafsson/Försvarsmakten

På måndagen fick MHS Karlberg och dess kadetter ett mycket prestigefullt besök av general Patrick de Rousiers, ordförande i EU:s militära kommitte (Chairman of the European Union Military Committee (CEUMC)). General de Rousiers hade personligen bett om att under sitt besök i Sverige få möta morgondagens svenska officerare, det vill säga dagens kadetter vid MHS Karlberg. Generalen hade inför sitt besök meddelat att han gärna såg fram emot hårda, tuffa och även kontroversiella frågor. Stämningen bland kadetterna i samlingssalen var hög men också koncentrerad. Det var som ett idrottslag som laddade för en intensiv match. Generalen inledde med att förklara sin och den militära kommitténs roll i EU:s arbete. Han betonade att en av hans viktigaste uppgifter var som rådgivare åt EU: s utrikesminister Catherine Ashton (High Representative of the Union for Foreign Affairs & Security Policy). De militära delen är en av de verktyg som finns i verktygslådan för att lösa problem till medlemsländernas bästa.

 - Ni svenskar har  turligt nog haft fred i 200 år. Men ni har över åren tagit ansvar i olika insatser i utlandet både inom EU, Natoledda och FN-ledda operationer. Sverige kan inspirera andra att följa ert exempel att ta en aktiv part i konfliktlösning i världen, sa general de Rousiers. EU är inblandade i mer än 20 olika internationella insatser för närvarande. Både utbildningsinsatser (training missions)  och fredsinsatser. Mali är i nuläget den kanske största och mest komplicerade insatsen för EU. Insatsen innebär bekämpning av terrorister samt hjälp med uppbyggnad av Malis försvarsmakt, fortsatte generalen.

Efter inledningen så lämnades ordet fritt till Karlbergs kadetter och den första frågan som ställdes var kadett Joel Sandström som undrade vad de största utmaningarna var idag för generalen. Det första svaret förvånade nog många av kadetterna men generalen påpekade med kraft att det gäller att kunna kommunicera så att alla förstår.  (Det gäller att kunna engelska som kommunikationsplattform.) Språket fel använt kan leda till onödiga problem.

 - En annan stor utmaning att förklara för våra närstående stater att vi kanske inte kan hjälpa alla även om det är grannstater till oss. EU har ett större ansvar i världsgemenskapen att närhet till EU inte automatiskt ger förtur, sa general de Rousiers.

 - När kommer övriga EU-insatser och training missions att ledas på samma sätt som Operation Atalanta, undrade kadett Hanna Saar. 

 - Atalanta leds inte bara av militärer utan även av civila specialister som jurister och andra sakkunniga på grund av sin komplexitet. Vi kan här se och dra slutsatsen att ni kommer att interagera med civila myndigheter mer och mer i framtiden. Våra utbildningsinsatser (traning missions) har inte behovet av stor stab utan behöver mera av vägledning och övervakning, svarade generalen.

Kadett Christoffer Glännerud  gick på de stora frågorna och undrade om generalen såg att det finns det några hot mot EU utifrån eller inifrån.

 - Ett fenomen vi ser som kan bli ett problem är det ökade antalet jihadister som kan ta med sig icke-demokratiska värderingar när de kommer tillbaka till hemländerna i EU, påpekade de Rousiers. Hot utifrån är alltid ett problem att ta i beräkningen. Vi kommer med all sannolikhet att bli attackerade i framtiden, inifrån eller utifrån,  så det gäller att vara förbereda.

 - Hur ser generalen på det faktum att Ryssland övar med attackscenarior mot EU-länder, som de gjorde under påsken mot Sverige, frågade kadett Patrik Hauffman. Generalen svarade med att man måste förstå Rysslands agerande på grund av att de är omgivna av EU- och Nato-länder. Men självklart känner sig många hotade av Rysslands beteende, konstaterade de Rousiers.

I eftersnacket efter frågestunden så fick generalen gott betyg för sin vilja att prata med kadetterna. Omdömen som ”inspirerande” och ”bra att han vill ha spontana frågor, tyder på öppenhet”. ”Kul att han ville veta vad vi unga vill och vi slapp röstfiske” ”Intressant att komma hit och utmana oss på att samarbeta”  Dock ett smolk i omdömet från kadetterna var som det uppfattades  som indoktrinering i generalens återkommande om EU:s roll som i det närmaste en federation. ”Ni alla kommer att samverka med respektive motparter inom annat EU-land inom alla arenor. Annat var helt osäkert i framtiden.” Detta var det mantra som de Rousiers upprepade under mötet.

Redan nu ser kadetterna emot nästa besök av olika befattningshavare inom det militära och politiska skrået för att få svar på sina frågor om framtiden. Vem vågar möta Karlbergs kadetter  härnäst?