"Medmänskligt ansvar för demokrati"

– Vi har ett medmänskligt ansvar för demokrati och mänskliga rättigheter och vår uppgift är att motverka att Afghanistan blir en fristad för terrorister. Det sa försvarsminister Karin Enström när hon nyligen besökte Afghanistan.

Försvarsminister Karin Enström fick en snabb genomgång av överste Mats Geijer om hur det afghansk-svenska samarbetet på OCCR fungerar. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Soldater visar hur en framryckning på ökänd väg kan se ut, med minsökning och röjning, bland annat för att visa att avancemang i ny terräng tar tid. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Generalmajor Sayed Sarwar Sajadi samtalade med försvarsminister Karin Enström under mötet på OCCR i Mazar-e-Sharif. Generalmajor Sajadi anser att ett fortsatt internationellt stöd är nödvändigt. Det kommer att bli så, sa försvarsminister Enström, om än i mindre omfattning. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten

I Mazar-e-Sharif besöktes förutom Camp Northern Lights även en skola och OCCR, Operational Coordination Centre Regional. Svensk personal arbetar dagligen på regionens OCCR i Mazar-e-Sharif för att ge råd och stöd till afghansk militär och polis.

Försvarsminister Karin Enström hade tillsammans med den svenske ambassadören Peter Semneby och generallöjtnant Göran Mårtensson ett möte med chefen för OCCR, generalmajor Sayed Sarwar Sajadi.
– De afghanska säkerhetsstyrkorna har tillsammans med Isaf vunnit det afghanska folkets tillit och bland befolkningen finns inget stöd för talibanerna som kommer från våra grannländer, sa generalmajor Sajadi.
Han sa också att situationen säkerhetsmässigt är relativt god i den norra delen av Afghanistan även om det finns områden som är oroliga. Han sa också att de afghanska säkerhetsstyrkorna har ett fortsatt behov av stöd från Isaf och att det viktigaste bidraget är materiel.

Försvarsministern förklarade att det svenska bidraget kommer att se annorlunda ut i framtiden.
– Det civila biståndet kommer att öka. Rådgivningen till de afghanska säkerhetsstyrkorna kommer att fortsätta, men i mindre skala. Vårt åtagande är långsiktigt.

Förutom en rad möten på Camp Northern Lights och på Marmal hos den svenska helikopterstyrkan, den svenska försörjningsenheten och den tyske generalen Vollmer som är chef för den norra regionen av Isaf, fick försvarsministern några av Afghanistansstyrkans förmågor förevisade.

Innan Karin Enström lämnade Camp Northern Lights hade hon en träff med de soldater som var tillgängliga. Ett av spörsmålen var hur Sverige militärt ska arbeta i Afghanistan när Isaf stängt ner nuvarande verksamhet.

Försvarsministern förklarade att det finns ett stort intresse i frågan bland deltagarländernas försvarsministrar. Hur det militära bidraget kommer att se ut ges i en överenskommelse mellan det internationella samfundet och Afghanistans ledning, sannolikt i slutet av november.