Man ska ju bo någonstans också

Den just nu pågående grundläggande militära utbildningen vid Ing 2 närmar sig sitt slut. Rekryterna har gjort sina val och sökt hel- eller deltidsanställning. För att hjälpa de blivande soldaterna att hitta ett bra boendealternativ arrangerades en bomässa på Soldathemmet i Eksjö.

Otto Arvidsson, kanske på väg att hitta ett boende i Tranås. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Oliver Ingemansson Mecik och Michael Vallin letade bonde hos flera kommuner. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten
Över en kopp fika diskuterades olika boendealternativ friskt. Foto: Peter Gustafsson/Försvarsmakten

Som heltidsanställd soldat på Ing 2 är den dagliga arbetsplatsen i garnisonen i Eksjö. Att ha ett boende nära eller inom dagspendlingsavstånd från sin arbetsplats är lite av en förutsättning för en fungerande livssituation. Bo där man trivs, kunna komma till arbetet med rimliga pendlingsförhållanden, hitta en passande social miljö och ha möjlighet till fritidsaktiviteter efter behov. Ing 2 samarbetar i Försvarsmaktsråd Småland med bland annat kommunerna på Småländska Höglandet och på bomässan presenterade dessa sitt utbud av möjligheter.

För en deltidsanställd soldat är också arbetsplatsen i garnisonen i Eksjö. Men tjänstgöringen i Eksjö begränsas efter befattningsutbildningen, som avslutas till midsommar 2014, i normalfallet till endast cirka tre veckor årligen. I Försvarsmaktsråd Småland samarbetar Ing 2 också med näringsliv och företag som är intresserade av att bli deltidssoldaternas andre arbetsgivare. Detta samarbete gör att även deltidssoldaterna kan ha ett intresse av att hitta ett lämpligt boende i regionen.

Otto Arvidssons tanke när han kom till bomässan var att bo kvar i Järnforsen och dagspendla de sex milen till Eksjö om han får den sökta heltidsanställningen på Ing 2. Under kvällen kom han dock på andra tankar.
– Jag har hittat ett riktigt intressant alternativ till boende här ikväll och då kan tjejen och jag kanske flytta ihop också.

Michael Vallin från Örebro och Oliver Ingemansson Mecik från Karlshamn letade också bostad under mässan. Michael kanske mer än Oliver eftersom han sökt en heltidsanställning.
– Att bo på logement är inget alternativ som passar mig, säger han.

Men Oliver som sökt en anställning som deltidssoldat såg också Höglandet som ett intressant område att bo på.
– Vem vet, jag kanske hittar min andra arbetsgivare här också, var hans inställning.

Både Michael och Oliver tyckte, tillsammans med många av de andra, att det var bra med en bomässa.
– Man får en kick att ta tag i den här frågan, det är lätt att det inte blir av annars. Och bo måste man ju göra, säger de båda.