Kraftig storm väntas måndag

SMHI har utfärdat en vädervarning klass 3 för Jönköpings län med vindbyar på stormstyrka måndag den 28 oktober. En klass 3 varning kan innebära mycket extremt väder som kan utgöra stor fara för allmänheten och mycket stora störningar i viktiga samhällsfunktioner. Allmänheten uppmanas att följa upp ny information på Internet, radio eller TV.

Följ väderutvecklingen under måndagen. Kulmen i vindstyrkor väntas måndag kväll. Här kan du följa SMHI:s rapporter. Allmänheten bör iaktta försiktighet. Ta in eller förankra lösa föremål på tomten och säkra byggnadsställningar och liknande i god tid. Håll dig sedan inomhus i största möjliga mån från 15-16-tiden och fram till midnatt.

Tåg- och vägtrafiken påverkas troligen, se information hos Trafikverket och Jönköpings länstrafik

Man bör ha batterier, ficklampa, tändstickor med mera hemma för att klara ett eventuellt elavbrott. Mer tips på hur du kan förbereda dig finns på krisinformation.se. Följ även information på din kommuns webbplats och på krisinformation.se.

Länsstyrelsen, Landstinget, Polisen, kommunerna/räddstjänsten och SOS har höjt beredskapen och följer väderutvecklingen samt förbereder eventuella åtgärder som kan uppkomma till följd av stormen, som fått namnet Simone.. Allmänheten uppmanas följa informationen på respektive kommuns webbplatser, Sveriges Radio P4 eller Sveriges television samt SMHI.