Historisk dag för A 9

Fredagen den 18 oktober var en efterlängtad dag för Artilleriregementet, A 9.
Under dagen överlämnades nämligen fyra utbildningspjäser av Archer från FMV till regementet. Fyra pjäser som under fredagsförmiddagens ceremoni firades med pompa och ståt.

Chef A 9 Anders Callert talar.
Chef A 9 Anders Callert talar.
) Chef A 9 Anders Callert talar. Foto: Thomas Larsson/Försvarsmakten
De fyra pjäsernas respektive nycklar.
De fyra pjäsernas respektive nycklar. Foto: Viktoria Välilä/Försvarsmakten
Archer kör in på kaserngården till de närvarandes förtjusning.
Archer kör in på kaserngården till de närvarandes förtjusning. Foto: Thomas Larsson/Försvarsmakten
Flaggning för FMV med Archer i bakgrunden.
Flaggning för FMV med Archer i bakgrunden. Foto: Thomas Larsson/Försvarsmakten
Archer äntligen på plats på A 9.
) Archer äntligen på plats på A 9. Foto: Thomas Larsson/Försvarsmakten

När de fyra Archerfordonen rullade in på kaserngården i strålande solsken var glädjen hos de närvarande svår att beskriva. Över 100 artillerihjärtan med såväl projektansvariga, personal och inbjudna gäster jublade när det nya artillerisystemet anlände till regementet. Många tal hölls där alla menade att detta är en milstolpe för Försvarsmakten. Archern i sig är världens modernaste artillerisystem och kommer därmed betyda mycket för A 9.
– Nu kan vi få fart i verksamheten ordentligt på ett sätt som vi tidigare inte har kunnat, det ska bli riktigt kul att börja utbilda vår personal på pjäsen, sa Björn Isaksson, projektledare Archer.

Framflyttad
Systemet som är försenat med drygt två år, har sin främsta orsak vid den tekniska biten.
Om lite mer än ett år beräknas seriepjäserna att levereras. Seriepjäser där de båda samarbetsparterna Sverige och Norge har beställt 24 stycken vardera. 
– Istället för att vi bara skickar svenska pjäser med svensk personal så kan vi ta hälften svenska och hälften norska, då blir det inte lika mycket personal från respektive land som behövs vilket gör det lättare att få igenom sådana här saker, sa Anders Callert, chef A 9.

Symbolisk gest
Förste talare under ceremonin var brigadgeneral Anders Carell från FMV. Han talade bland annat kring vikten av fredagens leverans, för att därefter lämna över till brigadgeneral Stefan Andersson, chef för arméavdelningen i Högkvarterets produktionsledning. Detta genom att symboliskt överlämna de fyra pjäsernas respektive nycklar. Därefter upprepades samma gest när slutligen chef A 9 Anders Callert mottog nycklarna som en sista överlämning. Avslutningsvis välkomnades pjäsen genom att man sköt svenskt lösen.

För Björn Isaksson som varit med från starten av projektet Archer hade dagen av förståeliga skäl stor betydelse: 
– Det spelar ingen roll vilket kompani soldaterna på A 9 ingår i, om de är på sensorkompaniet eller trosskompaniet, nu kan alla börja verka i sin befattning på rätt sätt, sa Björn Isaksson.

För Artilleriregementet avslutades så en stor dag i förbandets historia. Archer finns nu på A 9.
– Nu skiner solen på artilleriregementet igen, avslutade chef A 9 Anders Callert.