Halvtid för förberedande militär utbildning

Efter fem intensiva veckor börjar eleverna vid förberedande militär utbildning (FMU) på Försvarsmedicincentrum i Göteborgs garnison bli varma i kläderna. Utbildningen är resultatet av ett samarbete mellan Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen.

Tältresning för FMU-eleverna. Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten
Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten
Salman Varraich Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten
Patrik Murman, ställföreträdande plutonchef Foto: Ali Ravan/Försvarsmakten

De cirka 60 deltagarna, som alla har bakgrund utanför EU, lever och bor på Göteborgs garnison under de tio veckor som utbildningen pågår. Under veckorna har deltagarna fått prova på Försvarsmaktens verksamhet. Sjukvård, brandövning och livet i fält är några exempel på vad deltagarna fått göra under utbildningen. En del av Försvarsmaktens verksamhet sker utanför Sveriges gränser och därför behövs medarbetare som kan bidra med kompetens inom olika språk och erfarenhet från andra kulturer. Det är ett relativt nytt projektsamarbete som startade för några år sedan som i år genomförs på tre platser i Sverige. Projektet går ut på att deltagarna fått testa på vad en anställning vid Försvarsmakten kan innebära. Samtidigt har eleverna möjlighet att läsa in ett gymnasiekärnämne genom Arbetsförmedlingens försorg.


Nu har det gått drygt halva tiden sedan deltagarna  ryckte in den 16 september. Vi har träffat ställföreträdande plutonchef, Patrik Murman, som när han inte arbetar som plutonchef studerar till systemvetare i Lund, och en av eleverna Salman Varraich, som tidigare arbetat många år inom handel och finans. Patrik Murman tycker att eleverna är fantastiskt engagerade varje minut och att man verkligen får uppfattningen av att de uppskattar utbildningen.


- Den stora utmaningen har varit att samla individer från många olika delar i världen, kulturkrockar har uppstått och därmed svårt att få dem insatta i vår verklighet kontra vad de är vana vid, säger Patrik Murman.


Han tycker att den militära verksamheten hittills har gått jättebra. Men såväl eleverna som officerarna tycker att det har varit för lite av verksamheten och skulle vilja se ännu mer av den. Patrik Murman berättar att studierna vid sidan av har varit något struliga och tagit mycket tid. På frågan om det finns något Försvarsmakten och Arbetsförmedlingen skulle kunna förbättra med utbildningen trycker han på en tydligare struktur med studierna. Att de vävs in i den militära verksamheten så att de går hand i hand med varandra snarare än att krocka.

Skulle du kunna tänka dig att vara instruktör till ytterligare FMU-plutoner?
- Utan tvekan! Jag uppskattar verkligen den respons och det engagemang vi fått från eleverna hittills och det har varit en lärorik resa för eleverna som har varit givande att få följa.


Salman Varraich är född och uppvuxen i Härryda i Sverige men kommer ursprungligen från Pakistan/Iran. Han berättar att hans släkt har militärisk bakgrund sedan fyra generationer tillbaka och han själv har alltid varit intresserad av det militära. Det har därför varit ett naturligt val för honom att söka FMU.


- Jag tycker att utbildningen är jättebra, men jag hade dock önskat mer militärisk tjänst, det säger kamraterna som jag pratat med också.
 
Salman Varraich berättar att han ser fram emot resterande delen av utbildningen. Han tycker att det ska bli spännande att se vad de kommer att lära sig under de veckorna som är kvar. Andra veckan tyckte han var roligast då han började få mer koll på läget och fick en ökad förståelse och kunskap kring de militära rutinerna. Han tycker också att det har varit en stor utmaning såklart men att de praktiska utförandena varit väldigt roliga, exempelvis som att resa tält.
Har du tänkt söka GMU efter detta?
- Ja, utan tvekan.
Skulle du rekommendera utbildningen och varför?
- Ja absolut. Det har varit intressant och framförallt roligt att få en inblick i den militära verksamheten. Det känns som att vi fått en försmak av hur vardagen under GMU kan se ut.