Försvarsmaktens bidrag till Natos insatsstyrka

Sverige har fått klartecken att gå med i insatsstyrkan Nato Response Force (NRF) - en allsidigt sammansatt enhet som ska kunna sättas in med kort varsel över hela världen. Försvarsmakten har till Försvarsdepartementet redovisat vilka förband myndigheten anser är lämpliga att anmäla till Natos Response Forces Pool (RFP). Deltagande i insatser kräver i varje enskilt fall beslut av regering och riksdag.

20090606 - 12 Luleå Sverige/Sweden Loyal Arrow 09..två svenskta JAS 39  Gripen landar efter ett uppdrag från kallax flygplats utanför Luleå..Loyal Arrow.Den 8 till 16 juni 2009 kommer Sverige att stå värd för den Nato-ledda flygövningen Loyal Arrow. Övningen genomförs från Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå och kommer att vara den största flygövningen hittills i Sverige. Sammanlagt deltar tio länder med flyg- och/eller markförband..Målet är att öva och träna enheter och staber i att leda och genomföra luftoperationer, samt att förbereda Natos beredskapsförband NRF 13/14 (NATO Response Force)..Deltagare Sverige (F 21, F 17, LSS och Lv 6), Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Portugal, Turkiet, Italien, USA.Antal flygplan Cirka 50.Övningsdatum 8-16 juni.Antal deltagare Cirka 2 000 personer, inklusive besättningen på hangarfartyget (cirka 1 000 personer).Huvudbas F 21, Luleå.Övriga baser Vidsel, Uleåborg, Bodö och Örland..About Loyal Arrow .Command and control of the exercise will be executed by the Joint Force Air Component (JFAC) HQ from CC-Air Ramstein. Exercise Director will be Brigadier General Gianni Baron, Deputy Chief of Staff Operations CC-Air Ramstein. Brigadier General Johan Svensson, Deputy Commander of the SWE Air Component Command, will be the exercise Co-Director..The exercise is based upon a fictions scenario. Within this scenario, elements of the NATO Response Force (NRF), acting under a mandate by the United Nations Security Council, will be deployed to a theatre of operations. .The NRF was created to provide the Alliance with an effective tool to face the new security threats of the 21st century. It is a rapidly deployable, multinational and joint force with modern equipment able to carry out the full range of Alliance missions whenever and wherever needed, as tasked by the North Atlantic Council..Almost 900 participants.About 800-900 exercise participants from Germany, Finland, the United Kingdom, Ita
20090606 - 12 Luleå Sverige/Sweden Loyal Arrow 09..två svenskta JAS 39  Gripen landar efter ett uppdrag från kallax flygplats utanför Luleå..Loyal Arrow.Den 8 till 16 juni 2009 kommer Sverige att stå värd för den Nato-ledda flygövningen Loyal Arrow. Övningen genomförs från Norrbottens flygflottilj, F 21, i Luleå och kommer att vara den största flygövningen hittills i Sverige. Sammanlagt deltar tio länder med flyg- och/eller markförband..Målet är att öva och träna enheter och staber i att leda och genomföra luftoperationer, samt att förbereda Natos beredskapsförband NRF 13/14 (NATO Response Force)..Deltagare Sverige (F 21, F 17, LSS och Lv 6), Finland, Norge, Storbritannien, Polen, Tyskland, Portugal, Turkiet, Italien, USA.Antal flygplan Cirka 50.Övningsdatum 8-16 juni.Antal deltagare Cirka 2 000 personer, inklusive besättningen på hangarfartyget (cirka 1 000 personer).Huvudbas F 21, Luleå.Övriga baser Vidsel, Uleåborg, Bodö och Örland..About Loyal Arrow .Command and control of the exercise will be executed by the Joint Force Air Component (JFAC) HQ from CC-Air Ramstein. Exercise Director will be Brigadier General Gianni Baron, Deputy Chief of Staff Operations CC-Air Ramstein. Brigadier General Johan Svensson, Deputy Commander of the SWE Air Component Command, will be the exercise Co-Director..The exercise is based upon a fictions scenario. Within this scenario, elements of the NATO Response Force (NRF), acting under a mandate by the United Nations Security Council, will be deployed to a theatre of operations. .The NRF was created to provide the Alliance with an effective tool to face the new security threats of the 21st century. It is a rapidly deployable, multinational and joint force with modern equipment able to carry out the full range of Alliance missions whenever and wherever needed, as tasked by the North Atlantic Council..Almost 900 participants.About 800-900 exercise participants from Germany, Finland, the United Kingdom, Ita
Två svenska JAS 39 Gripen under flygövningen Loyal Arrow som bland annat handlade om att förbereda Natos beredskapsförband. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

NRF består av en reaktionsstyrka (Immediate Response Force) med cirka 13 000 personer och en förstärkningsstyrka (Response Forces Pool) som vid behov ska kunna komplettera vid insatser. NRF är dessutom ett samarbete som ska stödja deltagande länders nationella ambitioner att vidareutveckla sina stridskrafter. 

– Deltagande i Natos RFP är positivt för Försvarsmakten. Vi ges bättre förutsättningar att fortsätta försvarsreformen och fördjupa det nordiska samarbetet. Mer konkret innebär det möjlighet att delta i större och mer komplexa övningar än vad vi kan uppnå nationellt eller bilateralt, säger Dennis Gyllensporre på Högkvarterets ledningsstab.

Försvarsmaktens årsvisa förslag om anmälan till Nato RFP ser ut enligt följande:
2014: En JAS 39 enhet, ett minröjningsfartyg typ Koster
2015: En JAS 39 enhet, ett amfibiekompani
2016: En JAS 39 enhet, en motoriserad skyttebataljon.

Senare i höst förutses regeringen besluta om vilka förband som ska ingå i RFP.
– Försvarsmakten har nu inbjudits till Nato-övningen Steadfast Jazz som är den största som försvarsalliansen har haft på sju år. Vi planerar att delta med stabsofficerare, säger Dennis Gyllensporre.

Övningen Steadfast Jazz syftar till att träna just insatsstyrkan och genomförs i Estland, Lettland, Litauen och Polen mellan den 2 och 9 november.