Försvarsmaktens bidrag till Natos insatsstyrka

Sverige har fått klartecken att gå med i insatsstyrkan Nato Response Force (NRF) - en allsidigt sammansatt enhet som ska kunna sättas in med kort varsel över hela världen. Försvarsmakten har till Försvarsdepartementet redovisat vilka förband myndigheten anser är lämpliga att anmäla till Natos Response Forces Pool (RFP). Deltagande i insatser kräver i varje enskilt fall beslut av regering och riksdag.

Två svenska JAS 39 Gripen under flygövningen Loyal Arrow som bland annat handlade om att förbereda Natos beredskapsförband. Foto: Niklas Ehlén/Combat Camera

NRF består av en reaktionsstyrka (Immediate Response Force) med cirka 13 000 personer och en förstärkningsstyrka (Response Forces Pool) som vid behov ska kunna komplettera vid insatser. NRF är dessutom ett samarbete som ska stödja deltagande länders nationella ambitioner att vidareutveckla sina stridskrafter. 

– Deltagande i Natos RFP är positivt för Försvarsmakten. Vi ges bättre förutsättningar att fortsätta försvarsreformen och fördjupa det nordiska samarbetet. Mer konkret innebär det möjlighet att delta i större och mer komplexa övningar än vad vi kan uppnå nationellt eller bilateralt, säger Dennis Gyllensporre på Högkvarterets ledningsstab.

Försvarsmaktens årsvisa förslag om anmälan till Nato RFP ser ut enligt följande:
2014: En JAS 39 enhet, ett minröjningsfartyg typ Koster
2015: En JAS 39 enhet, ett amfibiekompani
2016: En JAS 39 enhet, en motoriserad skyttebataljon.

Senare i höst förutses regeringen besluta om vilka förband som ska ingå i RFP.
– Försvarsmakten har nu inbjudits till Nato-övningen Steadfast Jazz som är den största som försvarsalliansen har haft på sju år. Vi planerar att delta med stabsofficerare, säger Dennis Gyllensporre.

Övningen Steadfast Jazz syftar till att träna just insatsstyrkan och genomförs i Estland, Lettland, Litauen och Polen mellan den 2 och 9 november.