Försvarsmakten utbytte erfarenheter med sherpas från Nepal

Vid ett möte i Nikkaluokta träffade representanter från Försvarsmakten en grupp sherpas från Nepal och en rad andra berömda äventyrare. Gruppen var mycket intresserad av de erfarenheter som Försvarsmakten gjort av upprensningsarbetet efter den tragiska flygolyckan på Kebnekaise i mars 2012.

Några av deltagarna samlade på Arlanda efter genomfört möte i Nikkaluokta. Från vänster: Robin Trygg, Pema Diki Sherpa, Pemba Sherpa, Arne Wessner, Wongchu Sherpa och Renata Chlumska.
Några av deltagarna samlade på Arlanda efter genomfört möte i Nikkaluokta. Från vänster: Robin Trygg, Pema Diki Sherpa, Pemba Sherpa, Arne Wessner, Wongchu Sherpa och Renata Chlumska. Foto: Tommy Gustafsson

Det var efter en förfrågan av en grupp svenska och nepalesiska bergsbestigare som erfarenhetsmötet om städning i alpin miljö i Nikkaluokta genomfördes söndagen den 6 oktober. Den nepalesiska delen av gruppen bestod av tre sherpas från Nepal vilka bland annat hjälper Mount Everest expeditioner att nå sina mål. De är också medansvariga för projektet ”Clean Everest” som drivs av Wongchu Sherpa, vilket innebär att rensa berget från allt skräp som expeditionerna ofta lämnar efter sig. Sverige stödjer detta projekt och gruppen medverkar nu med att göra en dokumentär om bland annat miljöarbetet på Mount Everest.

I gruppen ingick också från Sverige äventyrarna Renata Chlumska och Robin Trygg, frilansjournalisten Thomas Pickelner och iniativtagaren till ”Clean Everest” Tommy Gustavsson. Förutom Wongchu Sherpa ingick även Pemba Sherpa och Pema Diki Sherpa i den nepalesiska delegationen. Pema Diki Sherpa är mycket känd i Nepal för sitt arbete om kvinnors rättigheter i samhället.

Gruppen visade stort intresse av erfarenheterna som Försvarsmakten gjort av det omfattande upprensningsarbetet efter den tragiska flygolyckan på Kebnekaise i mars 2012.

Försvarsmaktens miljöchef, överstelöjtnant Arne Wessner höll en genomgång om Försvarsmaktens miljöarbete och myndighetssamverkan. Kapten Carl-Johan Olofsson från Arméns jägarbataljon gav en mer detaljerad information om arbetet på Kebnekaise. Han var en av ledarna för själva rensningsarbetet på plats.

Efter genomgångarna gav den berömde auktoriteten Wongchu Sherpa information om det projekt han driver om att städa Mount Everest. Enorma mängder skräp lämnas efter genomförda expeditioner och 13 ton sopor har hittills plockats ner från berget. Wongchu Sherpa driver också Peak Promotion som bland annat har hjälpt till vid svenska Mount Everestexpeditioner, men även är involverad i flera olika utbildnings- och miljöprojekt i Nepal.

- Mötet innebar att erfarenheter togs och gavs, vilket kommer att bidra positivt för fortsatt arbete när det gäller att värna om miljön både i Nepal och i Sverige, säger Arne Wessner, Försvarsmaktens miljöchef.