Första flygövningen 100 år

Malmen har nu varit militärt flygfält under ett helt sekel. Linköpings Garnison uppmärksammade detta genom en jubileumsflygning tisdagen 8 oktober.

Det gick betydligt långsammare när flygplanen passerade över Malmen för 100 år sedan. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
Flygskolan, i bakgrunden, ligger idag i rakt motsatt ände av Malmen mot vad Flygskolan gjorde för 100 år sedan. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten
SK60 tillbaka på Malmen efter en flygning södra Östergötland runt. En flygning som tog drygt 15 minuter. Foto: Lasse Jansson/Försvarsmakten

Det var för 100 år sedan som Arméns Flygskola bildades på Malmen utanför Linköping. En anledning var att delta med flygplan i den stora Östgötamanövern 5-10 oktober 1913. Året innan hade Västgötamanövern slutat i fiasko då de båda deltagande flygplanen havererat redan när övningen började, men nu skulle spaning från flygplan få en chans till.

Östgötamanövern blev en succé, visserligen med bara ett deltagande flygplan på vardera sidan, Nieuport M1 och M2, men med goda spaningsresultat. Med detta kan man säga att svenskt militärflygs framtid var säkrad och idag finns tre av Försvarsmaktens fyra flottiljer representerade på Malmen, tillsammans med Luftstridskolan och FMVs flygverksamhet.

För att fira detta flög dagens flygskola på Malmen med två flygplan över samma område som deras företrädare spanat över exakt 100 år innan. Formationen startade på Malmen, tog en sväng över Linköping och passerade sedan Skänninge och Boxholm, där båda sidorna var förlagda under Östgötamanövern.