Effektiv träning med simulatoranläggning

Träna på det som du vill bli bra på. En devis som de flesta känner igen och kan skriva under på och som kan tillämpas på många delar av livet. Till exempel, vill man bli bra på att strida med stridsvagn 122 är det precis det man måste göra, och då finns en unik möjlighet till just detta vid Markstridsskolan i Skövde. En stor simulatoranläggning som kommer att bli ännu större.

Stefan Lindquist och Henrik Karlsson vid Markstridsskolan styr övningen i simulatorn. Foto: Caroline Segerdahl
Efter att man genomfört ett moment i simulatorn går man igenom vad man gjorde rätt och vad som kan förbättras till nästa gång. Foto: Caroline Segerdahl
Inne i de fyra kabinerna som BTA är utrustad med sitter man som i en riktig stridsvagn 122. Foto: Caroline Segerdahl

Besättningsträningsanläggningen – BTA - består idag bland annat av fyra kabiner, var och en inredd som en stridsvagn 122. Den tillhör och drivs av  Markstridsskolan och erbjuder goda träningsmöjligheter för stridsvagnskompanierna på P 4 och I 19 att träna mycket på kort tid. Genom simulatorn kan man spela upp vilka scenarion som helst och besättningarna får möjlighet att öva, utvärdera, göra om och göra rätt.

- Anläggningen tillåter oss att öva på sådant som vi inte kan öva på riktigt av olika skäl. Sådant som är farligt, svårt eller rent av omöjligt att öva ute på fältet kan vi göra här, berättar Stefan Lindquist som är ansvarig för anläggningen vid Markstridsskolan. Man börjar med att utbilda på den enskildes befattning så att alla kan sin egen roll som rinnande vatten. När man har gjort detta går man vidare och börjar samträna alla i besättningen och först när hela besättningen fungerar som en helhet kan man gå vidare och samträna grupper, plutoner och kompanier.

 

Välsmorda delar blir en samtränad helhet

En stridsvagnsbesättning består av fyra personer – en vagnchef, en laddare, en förare och en skytt och att utbilda dessa från grunden är en process som självklart tar tid och kräver en del av den som ska göra det. Det är ett jobb som innebär att hantera pressade situationer, kunna hantera mycket information på samma gång och att ha förmågan att fungera som en del av en helhet. Det finns en del att tänka på, från individnivå och uppåt och det är inget som kommer av sig självt. Som med allt annat krävs träning, och det är här besättningsträningsanläggningen i Skövde kommer in. Här erbjuds möjligheten att öva om och om igen, med direkt återkoppling både från egna chefer och från Markstridsskolans experter.

- Vår metod går ut på att vi utmanar dem utifrån den nivå de befinner sig på och deras egna målsättningar, berättar Stefan. Vi skapar scenarion som ger dem något att bita i och se till att de får med sig så mycket praktisk erfarenhet som möjligt. Vi kan se precis hur de rör sig, höra hur de kommunicerar med varandra och direkt se vad det är som behöver förbättras. Sedan kan vi spela upp det för dem, diskutera genomförandet och identifiera vad som behöver förbättras. Sedan gör man om momentet igen och förhoppningsvis har man tagit till sig det som sagts och rättar till det.

 

Värdefullt komplement

Anläggningen erbjuder möjligheten att komplettera annan träning genom att man på ett smidigt och effektivt sätt kan öva flera vagnsbesättningar tillsammans och på så sätt öka komplexiteten ju mer erfarenhet plutonen eller kompaniet har.

- Vi som sköter systemet ser exakt vad besättningen ser, vad de inte ser och vilka konsekvenser det kan få och kan anpassa momenten efter detta, säger Stefan. Av olika skäl kan man inte alltid vara ute på fältet och köra i riktiga vagnar och då är simulatorträning mycket värdefull.

Detta är den enda anläggningen i sitt slag i Sverige och effektiviteten i att träna med hjälp av simulatoranläggningen är påtaglig. Därför planeras nu för att bygga ut BTA i Skövde under 2014, vilket innebär dubbelt så många ”vagnar” – totalt 8 stycken – som medför förmågan att lyfta träningen ytterligare en nivå.