Det smäller i plåten!

Gruppchefen beordrar: ”UT, UT, UT”! Fordonet är utslaget. Stridsparet grupperar utanför fordonet och besvarar elden. Fienden lokaliseras i närliggande terräng och bedömningen görs att striden kan tas. Elden överröstas av kommandot ”Vid vallen skydd!” Kadetten tar fram en chockgranat för att slå ut fienden. Striden fortsätter…

Att kunna räkna ut och konstruera ett riskområde kräver både noggrannhet och koncentration. Foto: Anton Backe/Försvarsmakten
Att kunna räkna ut och konstruera ett riskområde kräver både noggrannhet och koncentration. Foto: Anton Backe/Försvarsmakten

Det här är ett moment som kadetterna vid R3-skolan i Halmstad själva har planerat och genomfört. Allt från att rekognosera terräng, beräkna riskområde, duka övningen och fungera som övningsledare.

Teoretisk och praktiska kunskaper

Eleverna vid Specialistofficersutbildningen, SOU R3 genomför strid- och skjutledarutbildning under fyra veckor. En kurs som syftar till att utbilda blivande specialistofficerare till övningsledare vid skjutbana och skjutfält. Kursen ger teoretiska och praktiska kunskaper och förmåga att kunna genomföra och utvärdera stridsutbildning med skarp ammunition.

Kursens huvudmål är att behandla vapensystem, ammunition och gällande säkerhetsbestämmelser, samt öva förmågan att som övningsledare; planera, genomföra och utvärdera stridsmoment.  Kursen innefattar även personlig färdighetsträning i Automatkarbin 5C/D, Pistol 88, handgranat, strid från lätta fordon, skjutning under förflyttning och stridsteknik.

Till stor användning

Vid kursens slut skall de blivande specialistofficerarna kunna fungera som övningsledare vid skjutbana och skjutfält.

- Det är en mycket intressant kurs där vi får planera och genomföra egna stridsövningar; säger kadett Viktor Hättström.
 - Det är något jag kommer ha stor användning av som i mitt senare yrkesliv som specialistofficer.

Kadett Fredrik Selvin fyller på;

- Den här utbildningen är en av de bästa jag genomfört. Det ställer höga krav på både teoretisk och praktisk problemlösning. Jag ser fram emot att planera och leda skjutövningar på mitt hemma förband.

När kadetterna är färdiga med strid och skjutledarutbildningen väntar utbildning i ammunitionsröjning med Automatgevär 90, AG 90 och bepansrad hjullastare.

R3 funktionen

R3 är en funktion inom flygvapnet som till huvudsak ägnar sig åt Räddning, Röjning och Reparation. R3 funktionen finns på samtliga flygflottiljer och är en vital del i det dagliga arbetet på flygflottiljen. Funktionen består i huvudsak av räddningssoldater som står för flygplatsräddningstjänst, fälthållningssoldater som står för drift och reparation av flygfältet samt en materielgrupp som stödjer de två andra funktionerna. I R3 finns också flygvapnets ammunitionsröjnings- och CBRN-förmåga. Det vill säga förmåga att hantera kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.

R3-skolan är en enhet ur Luftstridsskolan och är placerad vid Försvarsmaktens Tekniska skola i Halmstad.