Att hitta i väglös afghansk öken

Ofta patrullerar den svenska Afghanistanstyrkan vägarna och byarna i operationsområdet. Ibland patrulleras även de väglösa ökenliknande områdena norr om staden Mazar-e-Sharif.
– Vi vill visa att vi är här och att vi kan röra oss fritt i vårt område. Samtidigt får nya nyttiga kunskaper, säger Marcus.

I veckan drog delar av den svenska Afghanistanstyrkan ut i öknen. För att visa sin närvaro och för att öva. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
För att hitta rätt är det viktigt att kommunikationsutrustningen fungerar och är rätt inställd. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Under patrullens övningsmoment öppnade svenskarna eld med såväl kulspruta som granatgevär mot en fiktiv fiende. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten
Patrullchefen Marcus instruerar svenskarna inför stridsövningen i öknen. Foto: Mats Laggar/Försvarsmakten

I veckan genomförde svenska Afghanistanstyrkan en patrull i ett område norr om Mazar-e-Sharif på vägen mot orten Hairatan, en stad vid Uzbekistanska gränsen. Efter några mil på huvudvägen tog svenskarna av rakt ut i det gigantiska stäppliknande ökenområdet, som dominerar stora delar av norra Afghanistan.
– För vår rörelsefrihets skull är det viktigt att vi även kan navigera i dessa väglösa områden. Därför ville vi genomföra vi detta, säger patrullchefen Marcus.

Under dagen visade det sig att de svenska fordonen hade mycket god framkomlighet, de större Patriafordonen (pansarterrängbil 203) såväl som de mindre Galtarna (RG 32).

En del av planen var att öva terrängkörning, navigering och allt oväntat som kan inträffa i Afghanistan. En stridsövning genomfördes i ett speciellt avlyst och befolkningsfritt område.

– Övningen innehöll mycket av det som lätt kan bli verklighet i Afghanistan. Det vill säga ett eldöverfall med egna skadade som resultat, samt ett motanfall, försvar av egen och tagen terräng samt medicinsk evakuering med hjälp av våra svenska helikoptrar.

Marcus var nöjd med dagen.
– Det hela gick mycket bra. Jag är speciellt nöjd med de ”friktioner” som uppkom. Det gör att vi kan analysera dem för att bli än bättre och effektivare, säger Marcus.

Efter en lång dag vände svenskarna åter genom öknen mot mer civiliserade trakter och den svenska basen CNL.
– Att vara ute så här är något mycket speciellt för oss alla som har möjlighet att åka ut. Det är riktigt roligt. Det ger mycket att få känna landet på detta sätt. Ju mer jag ser och upplever av landet och afghanerna desto mer uppskattar jag det jag gör, säger Marcus.