ACE 13 – möjligheternas övning

Den internationella flygövningen Arctic Challenge Exercise 2013, ACE 13, är över. Fem länder deltog med stridsflyg, ledningsflygplan, tankerflygplan och markförband. Under flygövningens nio dagar genomfördes 1 217 flygpass över Sverige, Norge och Finland.

Det nordiska samarbetet med Cross Border Training (CBT) är en förutsättning för ACE 2013. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
I Luleå baserade, förutom svenska Jas 39 Gripen, även Storbritannien med Typhoon. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Stridslednings- och luftbevakningscentralen CRC Eagle i Luleå levererade stöd under hela övningen. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Nöjda brittiska deltagare. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten
Klart för start. Brittiske flygteknikern ger tecken till piloten. Foto: Louise Levin/Försvarsmakten

– Jag är nöjd. Övningen har gått mycket bra med hänsyn till den komplexa och omfattande flygverksamheten som har bedrivits, och det utan några flygsäkerhetshotande händelser, säger Fredrik Bergman, flottiljchef och övningsledare för ACE 13.

Att samöva med andra, både svenska och utländska förband, är nödvändigt för vår förmåga att samverka med andra. Det är även viktigt för vår insatsförmåga, både den nationella och internationella. Genom det Cross Border Training-avtal som finns mellan Sverige, Norge och Finland finns förutsättningar för att utveckla en unik internationell flygövning med mycket hög standard.

– Det nordiska samarbetet med CBT är en förutsättning för att vi ska kunna genomföra ACE, även i framtiden. Målbilden är att ha ett gemensamt flygövningsområde i alla tre länder i framtiden. Under denna övning har vi använt fyra baser i tre länder för att på ett kostnadseffektivt sätt kunna öva med stora sammansatta flygstyrkor – vilket var en av målsättningarna med övningen, säger Fredrik Bergman.

Två pass per dag

Upplägget för övningen var att de som baserade i Norge på förmiddagarna övade i norskt flygövningsområde. De som baserade i Sverige och i Finland övade såväl i svenskt som i finskt flygövningsområde men även i ett upprättat gemensamt flygövningsområde mellan de båda länderna. Under förmiddagspassen har deltagarna kunnat öva och förbereda sig på delmoment som senare genomfördes gemensamt under eftermiddagspassen i stor skala i svenskt luftrum. Mellan dessa pass genomfördes ytterligare ett i Finland.

– Det var väldigt uppskattat och det är något som vi kommer att ta med i kommande övningar, säger han.

Samtliga deltagande enheter upplever att de fått stort övningsutbyte med det upplägget.

– Ja jag har fått motta mycket positiva kommentarer, men även förslag på utveckling av övningen, säger Fredrik Bergman.

Storbritannien medverkade för första gången i Sverige med Typhoon. Närheten till Sverige och möjligheten att få delta i en övning med flera olika flygplanstyper och förmågor var något som lockade dem att delta i ACE 13.

– Övningsupplägget har varit fantastiskt. Vi är mycket nöjda med de möjligheter att öva stora multinationella flygstyrkor i det otroliga övningsområdet som finns här. Den flexibilitet och även möjligheter övningen ger, som till exempel att flyga överljudsflygning över land är mycket bra, säger Senior Engineer Officer Cameron Gibb från Storbritannien.

Han berättar att det var första gången de ombaserade med hela skvadronen till en övning.

– ACE ger oss möjligheter till att öva på att flytta på förbandet. Logistiken är krävande och vi har fått bra förberedelser på att planera, packa materiel och åka till annan plats. En bra kontroll inför kommande Red Flag som vi kommer att delta i, fortsätter Cameron Gibb.

Fler dimensioner

Förutom tankerflygplan har även ledningsflygplan från Sverige och Nato deltagit i övningen.

– Det har tillfört ytterligare en dimension. Med de har vi kunnat öva på det sätt som vi skulle ha använt vid en skarp insats. Stridsledningscentralen i Luleå har på ett mycket bra sätt levererat stöd under hela övningen och även övertagit delar av ledningen, säger Fredrik Bergman.

Arméns jägarbataljon har under övningen genomfört en operation för att integrera mark- och flygförband i en gemensam insats.

– De skapade förutsättningar för att leda in stridsflyg för flygbekämpning av markmål i norskt skjutövningsområde där svenskt stridsflyg har skjutit med Akan, vilket också var det enda skarpa skjutning som genomfördes under övningen. Allt annat skedde fiktivt, säger han.

Vidareutveckling ACE

För att övningen ska bli ännu bättre och bli en övning av yttersta klass ska övningen utvärderas och utvecklas.

– Nu samlar vi de erfarenheter vi fått från denna övning. Vi ska behålla det som var bra och utveckla övningen vidare till nästa gång, preliminärt sen vår/tidig sommar 2015, säger Fredrik Bergman.