10 skarpa minor hittade - 10 skarpa minor röjda

Förra veckans slit belönade sig då tio skarpa minor från första världskriget oskadliggjordes. Minröjningsfartygen från 42:a minröjningsdivisionen är på plats, nu väntar en ny vecka då fler minor ska röjas.

Fartygschefen ombord på HMS Ven, Jonas Forsmark hoppas på god jaktlycka denna vecka. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Emilie Lindgren var nöjd efter första veckan av operationen, förhoppningen är att antal röjda minor ökar innan operationen är slut. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten
Roger Edfors analyserar dokumentation och information som hämtats in. Foto: Magnus Jirlind / Försvarsmakten

Området där fartygen letar är inte långt utanför Norrtäljes kust där sjötrafiken är intensiv. Trots att det inneburit att den civila sjöfarten har fått ändra sin ordinarie färdväg har inga problem uppstått och minröjningsfartygen har kunnat jobba ostört.

– Säkerhetsavståndet är tusen meter när vi oskadliggör minor. Alla fartyg i närheten har visade hänsyn och respekterat våra direktiv. Säkerheten för omgivningen och vår personal tummar vi aldrig på, säger Jonas Forsmark som är fartygschef ombord på HMS Ven.

Väderförhållandena var näst intill perfekta med slät botten och bra väder, vilket har inneburit att ett stort område nu är avsökt. Förhoppningen är att vädret ska bestå även denna vecka. Sannolikheten är då större att fler minor upptäcks, identifieras och oskadliggörs.

Roger Edfors jobbar på Mine Warfare Data Center, MWDC. Han analyserar tänkbara minområden och vilken typ av minor som kan finnas där. Man räknar med att 50 000 minor finns kvar i Östersjön från första och andra världskriget. Många minor och minlinjer är kända. Roger och hans kollegor på MWDC avgör vilka minor och minlinjer som ska prioriteras för röjning.

– Det är tre ryska minlinjerna från första världskriget som nu undersöks. Enligt vår analys är det ryska kontaktminor av modellen M12, säger Roger.

– En rysk kontaktmina av modell M12 innehåller 100 kg av sprängämnet trotyl. Fartyg som kör in i en sådan mina får ett stort hål i skrovet och kommer inom kort att sjunka på grund av den massiva vatteninträngningen som följer efter en detonation, säger Roger.

Personalen ombord är mycket motiverade och förhoppningen att minskörden ökar denna vecka är stor. Även fast minröjning innebär stor risk, är inte detta något som avskräcker personalen ombord på Fjärde sjöstridsflottiljens fartyg.

– Det är som en vanlig dag på jobbet. Det är det här vi tränar för - skarp minröjning känns inte konstigt på något sätt, säger Emilie Lindgren som jobbar som sonarbefäl ombord på HMS Ven.

Minröjningsoperationen avslutas på torsdag, förhoppningen är att de tre minlinjerna är ett minne blott.