Viktigt stöd för övningen

Att stödja ett fartyg med drivmedel, reservdelar och mat under en insats kräver ett gediget bakgrundsarbete. Fartyget är som mest sårbart under tiden man fyller på förråden och därför måste tiden man gör det på vara så kort som möjligt. För att kunna utföra det snabbt och smidigt krävs noggrann planering och koordinering, vilket utförs av personalen på Marinbasen.

Kristian Croon ser till att det danska fartyget Thetis får sina reservdelar.
Peter Andersson och Eilert Svensson lastar matrielcontainer inför etableringen av tillfällig bas.
Samverkan mellan F 17 och Marinbasen är en förutsättning för att logistiken skall fungera när gods flygs in.
Jimmy Svensson tar emot materiel för vidarebefordran till Marinbasen.
Terrängtrucken är ett av många olika fordon som underlättar hanteringen av tyngre gods även utanför asfaltskanten.

Sedan två veckor tillbaka arbetar tjugo personer dygnet runt med att koordinera och hantera materiel och förnödenheter som kommer att användas under övningen Northern Coasts. Marinbasen gör detta för alla medverkande i övningen.

– För oss är det ingen övning, det är skarp verksamhet, allt måste finnas för att övningen ska fungera för de medverkande, säger Anders Welltén, chef för logistikstyrkan.

Arbetsuppgifter sedan februari

Förberedelserna påbörjades under februari av en liten arbetsgrupp som sedan utökats efterhand när behovet ökat. Mycket har handlat om transportförberedelser, vilka förband som kommer, vad förbanden består av, vilken utrustning de har med sig och vilka krav och önskemål de har på till exempel vattenanslutningar, säkerhetsbestämmelser och kommunikation. Till att börja med är man på plats i Karlskrona men vartefter övningen utvecklas förflyttar man sig till Norrköping, där man kommer att bygga en tillfällig bas.

– Det krävs ett väldigt kreativt tänkande för att lösa alla problem som uppstår, men det är det som gör att det är så kul att jobba med, säger Håkan Erwing, till vardags sjuksköterska men under övningen ”medic ” (sjukvårdsutbildad personal) och ”driver” (fordonsförare).

Fungera utan friktioner

Under Northern Coasts 2013 deltar också fem nationer med röjdykare och deras utrustning kommer inte via deltagande fartyg utan i containrar via flyg eller lastbil. Logistikstyrkan tar hand om transporterna och sätter upp "campen" efter dykarnas önskemål. Biva Rådström, planeringsansvarig för röjdyksmomenten under övningen, har jobbat med uppgiften sen i mars och är nöjd med den hjälp han fått.
 
– Det har fungerat jättebra och utan friktioner, de löser uppkomna problem på ett snabbt och proffessionellt sätt, säger Biva Rådström.

Ökat behov av civilt stöd

Försvarsmaktens omstrukturering har ökat behovet av koordinering av resurser inom och utom Försvarsmakten.  För att lösa alla uppgifterna har Marinbasen samverkat med förband både ur flygvapnet och armén och även med civila leverantörer.

– Att vara med på de här internationella övningarna är väldigt utvecklande och ger oss många uppslag till hur vi kan lösa saker. Många gånger får vi också en bekräftelse på att det vi gör är bra, säger Jimmy Svensson, en av de ingående i styrkan.

Marininspektören passade på att besöka teamet och var nöjd med vad han såg på plats i ledningscentralen.

– Vi måste fortsätta att utveckla den specialkompetens som marin logistik utgör, säger marininspektören Jan Thörnqvist under sitt besök.

Arbetet fortsätter och gruppen jobbar vidare med att stödja övningens deltagande enheter så att de ska kunna utföra sina uppgifter utan avbrott.

Nothern Coasts 2013

Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där NATO- och EU-länder bjuds in att delta.

Antal deltagare:
Cirka 2 500 sjömän och soldater från 14 olika länder

Övningsdatum:
6 – 19 september

Övningsområde:
Södra och mellersta delarna av Östersjön och något in över land från nordöstra Skåne, Blekinge, Kalmar län, Östergötland till Södermanland och Gotland.