Viktigt och rätt att öva tillsammans

De kommer från olika delar av landet och har helt olika bakgrund. I slutet på augusti övade Telekrigbataljonens deltidsanställda soldater gemensamt på Ledningsregementet.

Soldater ur 13.Tkbat under framryckning Foto: Foto: Försvarsmakten

Övningen, en mobiliseringsövning som är en av flera av höstens krigsförbandsövningar, syftade främst till att prova ut utrustning och öva en säker vapenhantering. 
– Det är mycket glädjande att se entusiasmen hos både de som övar och hos instruktörerna, säger bataljonchef överstelöjtnant Gustaf Dufberg.
I nästa steg ska den deltidsanställda personalen öva sida vid sida med de soldater som tjänstgör på heltid vid Telekrigbataljonen. Men det kanske viktigaste syftet med övningen var att ta ytterligare ett steg mot att skapa ett förband.
Det skiljer nästan 20 år mellan den yngsta och den äldste soldaten på kompaniet. Någon har precis flyttat hemifrån medan någon annan har både partner och barn. En del har enbart gjort GMU, någon annan har hunnit med både officersutbildning och utlandsmission.  Gemensamt för alla är att de valt att tjänstgöra på deltid vid telekrigsbataljonen, sida vid sida med de heltidsanställda soldaterna.
– Att bataljonen under höstens krigsförbandsövningar kommer att öva både hel- och deltidsanställd personal tillsammans som förband är viktigt och rätt, säger överstelöjtnant Gustaf Dufberg.