Välkommen till Northern Coasts 2013

Det är roligt att äntligen få hälsa alla deltagare välkomna till Northern Coasts 2013 och Sverige. Att öva tillsammans med andra nationer blir allt viktigare i och med att globalisering och handelsflöden knyter ihop länder. Ett bra exempel på att genomförda gemensamma multinationella övningar, gör det möjligt att också delta med mycket gott resultat i verkliga operationer, är det nyligen genomförda deltagandet i Operation Atalanta mot pirater utanför Somalia.

Marininspektör Jan Thörnqvist
Marininspektör Jan Thörnqvist Foto: Nicklas Gustafsson/Försvarsmakten

Vi brukar tala om att denna typ av övning ger oss interoperabilitet, det vill säga möjligheter att effektivt kunna jobba tillsammans med andra nationer, på alla sätt. Men bara det faktum att vi sjömän, soldater och officerare kan träffas och diskutera över nationsgränserna gör att vi lär oss av varandra.

Många har lagt ner ett stort planeringsjobb under lång tid för att ge Northern Coasts de bästa förutsättningarna att bli lyckad. Jag skulle vilja passa på att tacka er. Nu gäller det att vi tar övningen i mål och gör den så bra som jag vet att den kan bli.

Jan Thörnqvist
Marininspektör

Nothern Coasts 2013

Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där NATO- och EU-länder bjuds in att delta.

Antal deltagare:
Cirka 2 500 sjömän och soldater från 14 olika länder

Övningsdatum:
6 – 19 september

Övningsområde:
Södra och mellersta delarna av Östersjön och något in över land från nordöstra Skåne, Blekinge, Kalmar län, Östergötland till Södermanland och Gotland.