Uppdrag: ta initiativ och skapa förvirring

Anropet på radion ger inget svar.På radarn ser vaktchefen att två fartyg närmar sig. Kommer BFOR-styrkan gå på avledningsmanövern? Vad händer härnäst?

B-sidans fartyg är nu loss och är ute på Östersjön. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Visby skrov är byggt i ett plastmaterial. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Säkerheten är av högsta prioritet vid hanteringen av helikopter. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
HMS Visby har förmågan att hantera landning, start och tankning av helikopter 15. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
All information som helikoptern kan inhämta levereras till fartyget. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Ett fartyg av HMS Visbys storlek och 30 knops fart så gäller det att ha koll på navigeringen. Hannes Bredbacka manövrerar fartyget med högsta precision. Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten

Övningen Northern Coast är inne på sin andra vecka. Förra veckans planerade moment har nu bytts mot ovisshet och överraskning. B-styrkans fartyg, som agerar fiende, har kastat loss från Berga med kurs och fart mot Gotland, tillsammans ska de sätta BFOR- styrkans kompetens på prov.

Ombord på HMS Visby

Man möts av trötta ögon och frisyrer som visar att det inte var länge sen huvudet vilade gott mot kudden. Sömn är en bristvara och många av dygnets timmar spenderas i vaket tillstånd. Ombord så jobbar man sex timmar och får sedan vila i sex timmar. Om inget händer vill säga, om fartygets sensorer misstänker den minsta förändringen av hotbilden så kan dina sex timmars möjlighet till vila snabbt förvandlas till sex timmars ubåtsjakt.

Fartygslarmet ljuder

”Övning, övning, klart skepp”. Det finns fartyg från BFOR-styrkan i närheten. HMS Visby och styrkans andra fartyg sätter högsta fart i sydlig kurs.

Två fartyg, ett från Norge och ett från Finland, närmar sig snabbt. Aktionen är en avledningsmanöver från B-sidan som lyckas till hundra procent, BFOR- styrkan vet inte om vad som just hänt och kommer nog inte bli varse om det förrän på torsdag när övningen avslutas. Vem som lurat vem och vem vunnit kommer då att utkristalliseras.

Budskapet från B-sidan till BFOR-styrkan är glasklart, BÄVA!