Unik förmåga att bevaka under ytan

Regnet öste ner och vinden nådde nästan kuling styrka i byarna, men det hindrade inte sensorplutonen att fälla sjöminor för att lösa sina uppgifter. De skulle bevaka ett särskilt skärgårdsområde, över och under vattenytan.

Sensorplutonen genomför minsprängning Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Sjunkbombsfällning från stridsbåt Foto: Sensorpluton
Efter genomförd sprängning, var det dags för orderuttag Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Tunga kuslprutor ombord på stridsbåt Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Dte blir en del tunga lyft Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Fyra minor hade fällts och nu väntade plutonen på att få avfyra dessa minor i syfte att hindra motståndaren att passera igenom det känsliga området. Plötsligt får plutonen sonarkontakt, något försöker att ta sig förbi under ytan. Plutonen får order om att avfyra en mina, och ytterligare en. Slutligen hade de avfyrat alla fyra. Den här gången var det ett spelat scenario inom ramen för övningen Northen Coast (NOCO), men minorna de avfyrade var i allra högsta grad skarpa.

Övningar skapar förtroende

– Sprängningen var det sista momentet av en intensiv utbildnings-och övningsperiod för både anställda soldater och officerare på plutonen. Denna avslutning blev också ett mycket tydligt kvitto på att vi har uppnått utbildningsmålen. Att genomföra den här typen av övning som avslutas med skarpa sprängningar är viktiga för att skapa förtroende för minvapnet som har extrem stor betydelse vid sjömålsstrid, som är en av våra uppgifter, sa kapten Christoffer Blohm, chef för 174.sensorplutonen

Förutom sprängningen av skarpa minor, genomförde sensorplutonen en hel del andra moment under NOCO, allt ifrån skarpskjutning från stridsbåt, sjunkbomsfällning till kompanis anfall, detta genomfördes tillsammans med ett Tyskt förband.

– Övningen har varit väldigt intensiv för vår del. Nästan omgående när vi anslöt de andra enheterna i Karlskrona, påbörjade vi en samövning med ett Tyskt förband som var specialiserade på hamnförsvar. Våra enheter hade vissa beröringspunkter i de uppgifter vi löser, så vi hade en del att lära av varandra. Våra förband genomförde också flertalet gemensamma stridsmoment, som båda enheterna lärde sig en hel del av, även om det ibland uppstod en del komiska språkförbistringar, sa Blohm

En enhet med stor mångfald

Sensorplutonen ingår i 17.amfibiebevakningsbåtkompaniet och är en kvalificerad snabbrörlig enhet med huvuduppgiften att bedriva fast- och rörlig spaning på och under havsytan i kustnära områden. För att kunna lösa uppgifterna använder sig plutonen bland annat av passiva sonarsystem, kontrollerbara mineringar, sjunkbomber och tunga understödsvapen.Vid sidan av sina huvuduppgifter är sensorplutonen Amfibiebevakningsbåtkompaniets huvudsakliga resurs vid lösande av markstridsuppgifter.

– Att tjänstgöra på sensorplutonen är ganska krävande på många sätt då enheten innehåller så många olika funktioner. Vi ska kunna bedriva vanlig markstrid såväl som sjömålsstrid, vi ska vara duktiga sonaroperatörer för att kunna upptäcka undervattensverksamhet. Vi använder stridsbåtar och gruppbåtar som taktiskt transportmedel, vilket innebär att båtarna nyttjas både för trupptransporter såväl som för min-och sjunkbombsfällning, vilket ställer stora krav på båtförarna. Att kunna delta i en övning som NOCO, där vi får möjligheten att öva alla funktionerna inom plutonen, är därför oerhört värdefullt för vår utveckling, både som enhet men också på individ nivå. Jag som plutonchef känner mig jättenöjd med det sensorplutonen har åstadkommit under övningen, sa Christoffer Blohm.