Träna rätt – klara jobbet

Till Markstridsskolan i Kvarn har 24 nya kadetter anlänt för att påbörja sin utbildning till specialistofficerare. De har tagit sitt första steg på vägen mot ett praktiskt yrke där de kommer att möta höga krav, kalla nätter och långa dagar, men också gemenskap, utmaningar och utveckling. För att klara av det krävs att de redan från början lär sig ta hand om sin kropp – det främsta arbetsredskap de har och som ska hålla för många år av tung belastning och yttre påfrestningar.

Mångsidig fysisk träning är skadeförebyggande och god rörlighet underlättar det vardagliga arbetet. Sjukgymnast Veronica Lundstedt visar hur man kan få fart på kroppen med enkla medel.
Mångsidig fysisk träning är skadeförebyggande och god rörlighet underlättar det vardagliga arbetet. Sjukgymnast Veronica Lundstedt visar hur man kan få fart på kroppen med enkla medel.
Mångsidig fysisk träning är skadeförebyggande och god rörlighet underlättar det vardagliga arbetet. Sjukgymnast Veronica Lundstedt visar hur man kan få fart på kroppen med enkla medel. Foto: Caroline Segerdahl/Försvarsmakten

Kroppen är gjord för att klara av mycket, men den klarar inte av det utan underhåll. När man gör sin grundläggande militära utbildning lär man sig bland annat att genomföra så kallad BRAK varje dag. BRAK är ett mikroträningspass som utförs på 10-15 minuter och som står för Buk – Rygg – Armar – Knän och som används för att vid behov aktivera hela sin kropp på ett medvetet sätt och arbeta skadeförebyggande med rörlighets- och styrketräning för hela kroppen. Passen kan se lite olika ut och byggs kring övningar som går att genomföra varsomhelst, närhelst det finns ett behov eller lite tid över. Som specialistofficer kommer man bland annat att leda just fysisk träning med sina soldater och som en av de första delarna av utbildningen får kadetterna lära sig hur man håller i den här typen av grundläggande träning.

– Det här är ju killar och tjejer som själva ska bli officerare och utöver att ta hand om sin egen fysiska förmåga, hållning och rörlighet ska de också lära ut och instruera sina framtida soldater att genomföra det här, berättar Karin Taléus som arbetar som hälsopedagog på Försvarshälsan och som tillsammans med sjukgymnasten Veronica Lundstedt håller i utbildningspasset.

Vardagliga exempel

– Att dagligen träna rörlighet är ju ett sätt att se till att man klarar av det här yrket, på samma sätt som man måste se till att man bygger upp sin styrka från grunden så att man kan hantera de belastningar på kroppen som det innebär, säger Veronica Lundstedt.

Exempelvis sittande och liggande skjutställningar ställer krav på din förmåga att kunna röra dig och kunna använda din kropp på det sätt som är tänkt. Dessutom ökar chanserna för att kroppen håller länge om man är medveten om hur man ska röra sig för att den på bästa sätt ska kunna hantera påfrestningarna som följer med ett fysiskt krävande jobb som detta.

Kadetterna får även genomföra ett belastningstest för att man redan från början ska kunna identifiera om någon befinner sig i riskzonen för eventuella knäproblem.
– Här kan man reflektera över om man känner att man är starkare på ena sidan och har olika svårt att hålla balansen. Det kan vara en indikation på att man måste lägga upp sin träning för att motverka detta och i längden hålla sig fri från skador, säger Veronica.

Nyttigt för alla

Att träna regelbundet och inkludera både rörlighet, kondition och styrka är ett krav på kadetterna för att de ska kunna genomföra utbildningen. Det är också en riktlinje som är lämplig för de flesta att ta till sig och man kan läsa mer om träningsrekommendationer inför utbildning och tjänstgöring i Försvarsmakten här. Det kanske är dags att redan idag påbörja vägen mot ett smidigare och starkare liv?