Samarbete med arbetsförmedlingar

Nyligen besöktes Amfibieregementet och Fjärde sjöstridsflottiljen av personal från Haninge och Nynäshamns arbetsförmedlingar. Syftet med besöket var att lära sig mer om Försvarsmakten, men framförallt om yrket soldat/sjöman.

Sektionschefen Marie Johansson var mycket glad över att tillsammans med kollegorna få träffa personal inom Haninge garnison Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Chefen Amfibieregementet inledde besöket med att kort informera om förbanden Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Totalt deltog 80 stycken från de båda arbetsförmedlingarna. Sektionschefen Marie Johansson var mycket glad över att hon och hennes kollegor hade fått möjligheten att få träffa förbandens personal som aktivt jobbade med personal-och utbildningsfrågor och samtidigt få se lite av verksamheten på plats för att få en bättre känsla av yrket.


– Försvarsmakten är en nationell kund för oss och relativt ny på arbetsförmedlingen. För att vi ska kunna rekrytera kunder till de yrken som finns inom Försvarsmakten och till de förband som finns i våra kommuner, är det viktigt att inhämta kunskap och det kan vi bara göra genom att ha en dialog. Alla 80 som är med här i dag, jobbar inte aktivt med rekrytering, men för mig är det viktigt att även de som inte direkt jobbar med de här frågorna ändå har en allmän kunskap, sa Marie

Dialog – en framgångsfaktor

Det har över tiden varit dialoger mellan arbetsförmedlingar och förbanden inom Haninge garnison. Arbetet intensifieras nu mellan rekryteringsansvariga chefer på arbetsförmedlingarna och personalen på förbanden med syfte att kunna presentera en så relevant bild som möjligt om de olika yrkena inom de Marina förbanden för de arbetssökande.

– Många av oss har inte tidigare någon erfarenhet av Försvarsmakten, det är därför väldigt värdefullt för oss att få komma hit och lära oss mer, sa Marie

Marie hade dock en hel del kunskaper om Försvarsmakten då hon själv varit aktiv i lottakåren inom Flygvapnet.

Besöket var också mycket uppskattat av förbandens personal, de poängterade vikten av att ha en nära relation med arbetsförmedlingarna, inte minst i de kommuner som de båda förbanden verkar inom. Möten mellan förbanden och arbetsförmedlingarna är en förutsättning för ett fortsatt bra samarbete. Det ger bland annat en bra möjlighet att ingående diskutera vilka behov respektive myndigheter har för att uppnå en så optimal rekrytering som möjligt.