Regionala staben tar form

Militärregion nord, MR N med sin stab i Boden har varit i operativ sedan årsskiftet och bemannad med 30-talet kontinuerligt tjänstgörande officerare. Uppgifter och arbetsformer har nu klarnat så pass att det blivit dags för den första fältövningen. Till övningen hade även de reservofficerare som ingår i organisationen kallats. Tillsammans ska de fast anställda och reservarna utgöra den insatsorganiserade staben och säkerställa en uthållighet i månader.

Chefen för 12:e hemvärnsbataljonen, Karl Olsson, presenterade det moderna hemvärnet och sin bataljons uppgifter. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Mattias Lööv verkställande direktör och reservofficer tog sig tid att medverka under fältövningen. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten
Stabschefen Jarmo Koski redogjorde för övningsserien och i vilken omfattning reservarna kan komma att engageras. Foto: Kjell Enquist/Försvarsmakten

Fältövningen pågick under två dagar och syftet var att ge inledande kunskaper om uppgifter, den personliga rollen i staben och personkännedom inom arbetslagen.

Under den första dagen inledde chefen för MRN, överste Olof Granander, som gav sin bild på stabens roll i Försvarsmakten. Stabschefen, tillika ställföreträdande chef för MR N, Jarmo Koski, delgav sen sin syn i mera detaljerad form. Samtliga sektioner gavs också tid att presentera arbetsläge och utmaningar man står inför. Därefter vidtog samling i de enheter som reservofficerarna skulle arbeta inom för vidare presentationer, kommande arbeten och övningar. Dagen avslutades med förbrödring och en bit mat på natursköna Ängesholmen utanför Boden.

Filar på konceptet

Staben är fortfarande under uppbyggnad och mycket arbete återstår innan man är kompletta på materiel, personal och rutiner. Helt färdig ska den dock bli under 2014 och ett flertal övningar är inplanerade.
– Vi har redan genomfört en rad insatser med gott resultat och med goda vitsord inte minst från polisen, som är en av många civila samarbetspartners. Visst kan vi redan nu agera när det behövs, säger stabschefen Jarmo Koski. Det är för mer storskaliga uppgifter och uthållighet över lång tid som vi måste fila lite på konceptet och det är där reservofficerarna – eller det tidvis tjänstgörande som det numera heter kommer in i bilden, fortsätter han.

Planering och samverkan

Andra dagen inleddes med en redogörelse för den försvarsplanering som pågår inom staben samt rundvandring i de lokaler man disponerar. Därefter stod samverkan på schemat. Samverkan mellan myndigheterna i landet är det återkommande ledordet i en framtida framgångsrik och optimerad kris- och krigsorganisation av gemensamma samhällsresurser.

Fältövningen avslutades med ett besök på Norrbottens flygflottilj, F 21 i Luleå där chefen för 12:e hemvärnsbataljonen, major Karl Olsson, presenterade det moderna hemvärnet och sin bataljons uppgifter i omgivningarna.

Direktör och reservofficer

Mattias Lööv, 41 år från Östersund hade fått förfrågan från staben om tjänstgöring. Till vardags är Mattias verkställande direktör för ett företag i Östersund. Och Mattias tog sig tid att medverka under fältövningen.
– Försvarsmaktens utlandsverksamhet har aldrig attraherat mig förklarar Mattias, det gör dock det inhemska perspektivet desto mer och jag är beredd att bidra med det jag kan.  Jag grundutbildades 1992-93 vid Fältjägarregementet, I 5 i Östersund och har varit med om ett par ”riktiga” krigsförbandsövningar så jag har sett hur fältorganiserade förband fungerar.  Jag tycker att fältövningen var en bra introduktion till fortsatt arbete i staben och jag trodde jag skulle vara gammal i samlingen men är ju nästan yngst så jag kan nog vara med under lång tid framöver. Två veckor per år känns genomförbart, avslutar Mattias.