Ökade anslag till Försvarsmakten

Försvarsminister Karin Enström meddelade under söndagen i Rapport att regeringen avser öka Försvarsmaktens anslag kommande år.

– Det är mycket välkommet att regeringen, trots ett begränsat statsfinansiellt reformutrymme, har funnit en möjlighet att förstärka förbandsanslaget. Det kommer ge Försvarsmakten bättre förutsättningar att genomföra den personalreform som pågår för fullt, säger generaldirektör Peter Sandwall.

De 1,4 miljarder som försvarsministern redovisar innebär, enligt de uppgifter Försvarsmakten erhållit, att förbandsanslaget ökar med 200 miljoner kronor år 2014, 300 miljoner kronor år 2015, 400 miljoner kronor år 2016 samt 500 miljoner kronor årligen från och med 2017. Skälet till ökningen är enligt regeringen möjligheterna att förstärka rekryteringen av de deltidstjänstgörande* personalkategorierna och ge bättre förutsättningar för övningar i hela Försvarsmakten. Sammantaget bedöms detta stärka försvarsförmågan.

Samtidigt konstaterar generaldirektör Peter Sandwall att ett antal långsiktiga frågor kring Försvarsmaktens ekonomi och uppgifter kvarstår, inte minst vad gäller kostnader för materiel.

 – Det är angeläget att dessa frågor fortsatt behandlas inom ramen för försvarsberedningens arbete och inom nästa försvarsbeslut för att långsiktigt säkerställa Sveriges försvar.

Budgeten i övrigt, om den innehåller andra nyheter, kommer Försvarsmakten att kunna kommentera när dessa blir kända för myndigheten i samband med att regeringen överlämnar propositionen till riksdagen.

*Förenklat språkbruk för det som kallas tidvis tjänstgörande soldater och sjömän enligt riksdagens beslut.