Ökad patrullering i Samangan

Antalet patruller i provinsen Samangan har ökat och det intensiva arbetet kommer att fortsätta. Det är främst svenska och lettiska soldater ur Nordic Baltic Transition Unit som står för patrullerna som ska vara till stöd för afghansk polis och armé.

Soldaterna blandar sig med civilbefolkning om inte området är för riskfyllt. Staden Khulm som ligger mellan Mazar-e-Sharif och Aybak är, åtminstone för tillfället, relativt lugn.
Soldaterna blandar sig med civilbefolkning om inte området är för riskfyllt. Staden Khulm som ligger mellan Mazar-e-Sharif och Aybak är, åtminstone för tillfället, relativt lugn. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Under patrullerna i Samangan stannar oftast soldaterna i provinshuvudstaden Aybak och på Patrul Base Jukka som är lite enklare än Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Patrullerna gås ofta igenom kvällen före.
Under patrullerna i Samangan stannar oftast soldaterna i provinshuvudstaden Aybak och på Patrul Base Jukka som är lite enklare än Camp Northern Lights i Mazar-e-Sharif. Patrullerna gås ofta igenom kvällen före. Foto: Henrik Klingberg/Försvarsmakten
Fredrik testar Foto: Fredrik

Under de patruller som görs träffar soldater oftast representanter från afghansk polis, säkerhetspolis och afghansk armé. Under mötena byts information. Det handlar om kriminella grupperingars rörelser och vad de gjort och planerar att göra. De svensk-lettiska grupperna besöker också så kallade check points, det är skyddade kontrollplatser som afghansk polis bemannar.

Under patrullerna stannar soldaterna oftast på en mindre bas, Patrul Base Jukka, som ligger strax utanför staden Aybak som är provinshuvudstad i Samangan.

Basen, som funnits sedan mars i år, drivs till större delen av finska soldater men förstärks av soldater i svenska och lettiska uniformer. De finska soldaterna koncentrerar sig på rådgivning åt afghansk polis och armé i Aybak.

En del i arbetet är att stödja den registrering av väljare som pågår inför det afghanska valet.

- Vår gemensamma strävan är att presidentvalet ska kunna genomföras på ett bra sätt i april nästa år, säger överste Peder Ohlson, chef för Nordic Baltic Transition Unit.

Förutom ökat antal patruller planerar styrkan att stödja afghanerna med material för att rusta upp och bygga fler check points i närheten av huvudvägarna i Samangan.

I slutet av juni skadades provinsguvernör Khairullah Anosh i en attack med en hemmagjord bomb. Nordic Baltic Transition Unit har för avsikt att stödja med råd och utrustning för att öka skyddet kring guvenörens arbetsplats.

Afghanistanstyrkans ökade närvaro i Samangan har gjort att guvernör Anosh sett till att styrkan är inbjudna att delta i återkommande säkerhetsmöten i Aybak

− Eftersom Samangan är en av två provinser i vårt ansvarsområde är guvernörens säkerhetsmöten viktiga för vår förståelse när det gäller utvecklingen i provinsen och vi får samtidigt en bild av hur vi på bästa sätt kan hjälpa afghanerna.

Patrullerandet kommer att fortsätta i Samangan. Ovan finns en video som visar hur patruller kan gå till.