Ny förbandsplats tar form ute på Revingehed

I morgonsolen i en glänta vid Lavelund, ute på Revingehed, står 71:a bataljonens nya förbandsplats uppsatt. Den består av fyra tält, avsedda för olika funktioner, som sätts ihop till ett stort tält där preventiv medicin och daglig sjukvård ska kunna genomföras för en hel bataljon.

Jimmy Johansson och Andreas Hållö är två av dem som arbetar med att få allt att fungera på förbandsplatsen. Foto: Karl Bendroth/Försvarsmakten

Den nya förbandsplatsen är utrustad med i stort sett allt som man finner i på en vårdcentral, i tre delar: Först en mottagningsdel med receptionist och sambandsansvarig. Sedan kommer en behandlingsdel med läkare, sjuksystrar, provtagningsinstrument och annan nödvändig materiel. Sist en vårddel med separat toalett och tvätt plats för att undvika spridning av smittor, samt en del för kontor/stabs-aktivitet som även kan delas för att skapa en förrådsdel.

Ställföreträdande chef för sjukvårdsplutonen, Jimmy Johansson är nöjd med förbandsplatsen som när den är i full drift, bemannas av två läkare, två sjuksköterskor och sex sjukvårdare.

– Förbandsplatsen minskar ledtiderna och skapar en större handlingsfrihet åt cheferna, kommenterar Jimmy Johansson.

Förbandsplatsen är mobil och transporteras med hjälp av två lastbilar med släp. Att den kommer komma till användning är det ingen fråga om.

– Det är alltid någon som blir magsjuk och någon som skadat foten eller fått något annat sår. Sådant kan vi lösa på ett bra sätt nu, säger Jimmy Johansson.

Förbandsplatsens huvudsyfte är inte att där ska genomföras någon livräddande kirurgi, däremot ska förbandsplatsen kunna genomföra kvalificerat omhändertagande av trauma om det skulle bli nödvändigt.

Sjukvårdarna, som kommit vägen från GMU och soldatutbildning, har under den senaste månaden utbildat sig på den nya förbandsplatsen. Eftersom förbandsplatsen är relativt ny för såväl de nyare anställda soldaterna och för cheferna, är ännu inte allt på sin plats. De sex sjukvårdarna ska få allt från en gedigen sjukvårdsutbildning till lastbilskörkort.

– Nu testar vi oss fram och lär känna förbandsplatsen. Viss utrustning får vi vänta med att sätt upp till dess att läkarna och sjuksköterskorna sagt hur de vill ha det, säger förbandsplatsens väbel, Andreas Hållö.

Jonas Nilsson, chef för 71:a bataljonen, är nöjd med den nya förbandsplatsen.

– Bataljonens förbandsplats är vital för att kunna genomföra operationer. I sammanhanget vill jag rikta ett stort tack för den hjälp som vi fått från F 17 för att kunna genomföra utbildningen, avslutar Jonas Nilsson.