Lundastudenter nyfikna på Försvarsmakten

Fredagen den 13 september hölls det årliga ”Hälsningsgillet” för nya studenter vid Lunds universitet. Det är ett tillfälle för studerande att möta företag och organisationer, verksamma i området kring Lund, och självklart var Försvarsmakten där – representerad av P 7 och Hemvärnet.

Försvarsmaktens monter vid Hälsningsgillet, för studenter i Lund, drog stort intresse. Foto: Miriel Widerström/Försvarsmakten

Hälsningsgillet var detta år större än någonsin med ett besöksantal på drygt 4000 studenter och Försvarsmakten deltog för fjärde året i rad. Enligt arrangörerna var det högt tryck från utställare och långt ifrån alla intresserade organisationer fick plats.

Försvarsmakten deltog med representanter från Södra skånska regementet, P 7 och från 46:e hemvärnsbataljonen. Intresset för en tjänstgöring vid sidan om studierna var stort.

– Det är ju perfekt att kombinera studierna med lite övningar då och då, berättar en student, som även sökt en tjänst som deltidssoldat på P 7.

Det nya systemet med deltidssoldater (GSS/T) innebär att man i huvudsak arbetar civilt eller studerar och därutöver, några gånger under en avtalad flerårsperiod, kallas in för kortare tjänstgöringar. Många, som inte vill arbeta heltid inom Försvarsmakten men ändå på något sätt vill ställa upp i Försvaret, upplever denna anställningsform som lockande. Även möjligheten att ställa upp i någon av de skånska hemvärnsbataljonerna lockade personer som tidigare gjort värnplikten och därefter valt en civil väg.

Rekryteringsprocessen för att tillsätta tidvis tjänstgörande soldater är i full gång och det är fortfarande möjligt att söka en tjänst på P 7.