Livgardet övar i Sundbyberg

Från tisdagen 24 september till onsdagen 25 september övar Livgardet i Sundbyberg. Soldater kommer främst att röra sig i området runt gamla Enköpingsvägen och centrala Sundbyberg. OBSERVERA! Övningen är inställd.

Foto: Björn Westerdahl/Försvarsmakten

Ett kompani på cirka 100 soldater kommer under övningen att göra en förflyttning från Ursvik mot bebyggelsen i centrala Sundbyberg. Förflyttningen kommer att äga rum på tisdagen mellan klockan 09.00 och 19.00. Vägar och gator som kan komma att beröras är bland andra: Ursviksvägen med sidovägar, Thulegatan med sidovägar, Ursviksvägen, Tornparken med sidogator, Prästgårdsgatan med sidogator och Gamla Enköpingsvägen. Soldaterna kommer inte att beträda hustomter.

På tisdagen efter klockan 18 kommer soldaterna att öva på ett inhägnat område som Livgardet har tillträde till i Ursvik. Skottlossning med lös ammunition kommer att förekomma under kvällen och natten, men då endast inomhus i lokalerna på det inhägnade området. Boende i närområdet bedöms inte bli störda av detta. Övningen avbryts på morgonen den 25 september.

Soldaterna som deltar i övningen tillhör 72. kompaniet som är en del av Livgardets 7. bataljon. 72. kompaniet är ett lätt skyttekompani bestående av anställd personal och deras specialitet är strid i skog och bebyggelse. Syftet med övningen är att träna personalen på strid i bebyggelse. De som leder övningen bär ett blågult band på vänster arm.

Vid frågor kontakta informatör Björn Westerdahl, 0705-529718, alternativt informatör Paula Levänen, 0702-529644.