Ledning, underhåll och stöd

Bäddar för framgångar på stridsfältet

Övning Höstlöv fortsätter med oförminskad styrka, efter de inledande dagarnas förberedelser var det under lördagen dags att kraftsamla bataljonen för ett gemensamt anfall söderut på Bodens södra skjutfält.
– Vi håller precis på att förbereda för hur olika scenarion i striderna kan påverka oss i anfallsrörelsen, berättar kapten Fredrik Lindgren, stridsledare på bataljonens bakre ledningsplats.

Bataljonens anfall fortsatte under lördagen i sydlig riktning på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonens anfall fortsatte under lördagen i sydlig riktning på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonens anfall fortsatte under lördagen i sydlig riktning på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonens anfall fortsatte under lördagen i sydlig riktning på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
Bataljonens anfall fortsatte under lördagen i sydlig riktning på Bodens södra skjutfält. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten
”Vi har ett brett spektra av förmågor som vi nu fått chansen att öva under Höstlöv.” berättar Johan Runesson, ställföreträdande chef på lednings-och understödskompaniet. Foto: Mats Carlsson/Försvarsmakten

– Bataljonensbakre ledningsplats finns grupperad med lednings-och understödskompaniet och där var det full aktivitet på lördagsmorgonen eftersom det hade kommit order om omgruppering.

– Ledningsplutonen omgrupperar först, därefter flyttar hela kompaniet, berättar kapten Johan Runesson, ställföreträdande kompanichef.

Ledning- och understödskompaniet har många strängar på sin lyra. Kompaniet ska kunna understödja bataljonen med förmåga till ledning och samband, indirekt eld i form av sin granatkastarpluton, verkan mot luftmål med sin Lvkv-pluton, Lvkv står för Luftvärnskanonvagn.
– Dessutom ska vi bidra med underrättelseförmåga genom vår spaningspluton och rörlighet med pionjärplutonen, säger Johan och fortsätter.
– Vi har ett brett spektra av förmågor som vi nu fått chansen att öva under Höstlöv. Det har blivit en tvådelad övning där vi har vår uppgift att stödja bataljonen med stab- och ledningsplats samtidigt som vi övar alla våra ingående enheter grupp- och plutonsvis.

En annan viktig del i bataljonen är trosskompaniet som ser till att det finns ytterligare resurser i form av sjukvård, ammunition, drivmedel, reparationer och transport. Utan trosskompaniet tar det inte länge innan bataljonen stannar.

Under lördagen fortsatte bataljonens anfall i sydlig riktning, då fanns flera delar ur lednings- och understödskompaniet med, bland annat granatkastarplutonen, Lvkv-plutonen och pionjärplutonen.

Fler bilder från lördagen finns på www.facebook.com/initton