Hantering av explosivt material

Det är inte bara ute till havs som NOCO 13 äger rum. Även inne på Örlogsbasen händer det saker både på land och under vatten. Bland annat finns cirka 75 personer som tränar på att hantera olika typer av explosivt material.

Danska dykare förbereder för att söka av ett större undervattensområde. Foto: Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten
En dykare från det kanadensiska teamet beskriver det föremål han hittat på botten. Foto: Foto: Håkan Jönsson/Försvarsmakten

Bengt-Ingvar Rådström från 4:e sjöstridsflottiljen och Dennis Hälje från Sjöstridsskolan har i cirka 6 månader planerat för situationer där specifika moment övas isolerat. Kanada, Tyskland, Lettland, USA och Danmark genomför under den närmaste veckan övningar där de lokaliserar och ”steriliserar” explosiva objekt.

– Det är grupper på cirka 8-12 personer som kommer att besöka sju stationer där olika moment ska utföras. Gemensamt för alla stationerna är att minor eller andra explosiva objekt finns utplacerade och uppgiften är att hitta, identifiera, eventuellt avlägsna och oskadliggöra objekten, berättar Dennis Hälje.

– Vi kan väl säga att vi har dukat upp ett smörgåsbord med övningar som grupperna är välkomna att plocka för sig av, säger Dennis leende.

Liten yta kräver hänsyn

Eftersom att i princip alla övningsstationer ligger inom ett litet område ställer det stora krav på samordning och struktur. Oftast sker övningarna annars långt ifrån övrig bebyggelse eller verksamhet.

– Visst är det en utmaning men vi har fått många positiva kommentarer kring detta. Likaså att det finns ett riktigt fartyg som vi använder som övningsobjekt, berättar Bengt-Ingvar Rådström.

Kalmar är en korvett som just nu ligger i malpåse, det vill säga att hon används inte för närvarande men kan mycket väl tas i bruk i framtiden. På fartyget har övningsledaren placerat ut olika minor som ska letas upp och oskadliggöras. Beroende på var på båten en sådan mina är placerad används olika desarmeringsmetoder. Oftast är det en liten sprängladdning som slår sönder själva objektet så att det inte längre är funktionsdugligt.

Lite längre bort har det kanadensiska teamet just skickat ner en dykare i vattnet för att säkra ett område där en mindre båt ska sjösättas. Efter en kort stund kommer dykaren upp till ytan och rapporterar att han har hittat ett platt föremål på cirka 70 cm i diameter. Efter ytterligare förklaringar har hans kollega på land ritat upp ett föremål som dykaren tycker stämmer med det han har hittat.  Därefter ska minan identifieras och desarmeras.  

Övningar analyseras

Vid ett annat område övar dykare hur de bör närma sig ett explosivt föremål i vattnet. Kameror filmar hur dykaren rör sig samtidigt som minatrapper med sensorer registrerar dykarens manövrar i dess närhet. Övningen analyseras i efterhand och dykaren får på så sätt veta om han hanterade situationen på rätt sätt.

En av målsättningarna med övningarna under NOCO 13 är att öva minröjning och desarmering under vatten. I och med insatser i till exempel Afghanistan, har stort fokus den senaste tiden varit att röja minor på land, så i viss mån har man valt bort att öva i marin miljö.

– Hittills har övningen fungerat mycket bra vilket är ett bevis på att vi har tänkt rätt under våra förberedelser.  Vi kan bara hoppas att det fortsätter på det viset, avslutar Dennis Hälje.

Nothern Coasts 2013

Northern Coasts, NOCO 2013, är en marin multinationell övning där NATO- och EU-länder bjuds in att delta.

Antal deltagare:
Cirka 2 500 sjömän och soldater från 14 olika länder

Övningsdatum:
6 – 19 september

Övningsområde:
Södra och mellersta delarna av Östersjön och något in över land från nordöstra Skåne, Blekinge, Kalmar län, Östergötland till Södermanland och Gotland.