Funktionsövning med nationella skyddsstyrkor

Drygt 400 män och kvinnor anmälde sig för tjänstgöring på Amfibieregementet. Det var fordonsförare, sjukvårdare, motorcykelordonnanser, chefer på olika nivåer och en och annan hundförare. De hade alla tillfälligt lämnat sina civila jobb och utbildningar för att under några dagar tjänstgöra på 29:e hemvärnsbataljonens funktionsövning.

Fordonsförarna övade både terrängkörning och körning på väg Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Dags för lite mat, den får de fixa själva Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
De övade att köra alla typer av fordon i terrängen Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Dio, i väntan på att få börja jobba Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Ibland är det både blött och lerigt där ordonnanserna ska ta sig fram Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Lennart Rönnholm ser gärna fler sökande till FMCK-utbildning Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten
Foto: Foto: Kristina Swaan/Försvarsmakten

Hemvärnsförbanden med nationella skyddsstyrkorna är moderna förband med uppgifter att skydda, bevaka, ytövervaka och stödja samhället vid kris. För att kunna upprätthålla förmågan är återkommande övningar och utbildningar viktiga. Syftet med den här övningen var att öva bataljonen i sin helhet, likväl som att öva de ingående funktionerna.

Hundförare en viktig resurs

Hundföraren Git Timmerman med sin schäferhund Dio, var kallad för att delta i övningen. I det civila jobbar Git som tandregelringsassisten, men hade nu lämnat jobbet för några dagar. Att Git hamnade i hemvärnet var lite av en slump, och det har nu gått drygt 11 år sedan hon började som hundförare.
– Jag har tidigare haft hundar av rasen hoffenwart och var aktiv inom brukshundsklubben. Jag ville utbilda mig och hundarna inom bevakning och då Svenska brukshundsklubben även är en frivillig försvarsorganisation, blev det en naturlig koppling till hemvärnet. Efter att jag genomfört utbildningen och certifierats med godkänt resultat, blev jag kontrakterad hos hemvärnet och har varit aktiv sedan dess, sa Git


Normalförfarandet med bevakningshundar är att de är privatägda och tränas därför i huvudsak av sin förare/ägare som tillsammans blir krigsplacerade på ett hemvärnsförband.
– Jag ser verkligen fram emot att öva med Dio, även då hon börjar närma sig pensionsålder med sina nio år, så är hon fantastisk att jobba med. Hon är lugn, skärpt och enormt arbetsvillig, även då jag har tyckt om mina tidigare hundar så är nog Dio den bästa jag har arbetat med. Vi jobbar en hel del även i det civila, då vi ingår i ett sökteam och har då ofta deltagit i olika eftersök av försvunna personer, sa Git
Hundarna med sina utomordentligt utvecklade sinnen, är en enorm resurs inte bara för Försvarsmakten, utan inom många andra myndigheter och områden.

Övning ger bonuseffekter

Samtidigt som Git och hennes pluton övade stridmoment, genomförde instruktören Lennart Rönnholm terrängkörning med motorcykelordonnanserna. Lennart är instruktör i Frivilliga Motorcykelkåren (FMCK), där han blev medlem redan år 2004. Likt brukshundsklubben, är FMCK också en frivillig försvarsorganisation som har till uppgift att utbilda MC-ordonnanser till hemvärnets nationella skyddsstyrkor. 
– Genom FMCK regi, genomförde jag instruktörsutbildning för att ha behörighet att utbilda MC-ordonnanser till Amfibieregementets båda hemvärnsbataljoner i Stockholm. Det vi gör under den här övningen är dels repetitionsövning på till exempel terrängkörning av olika slag. Vi övas också i att lösa uppgifter inom bataljonen, det kan till exempel vara att genomföra rekognosering av ett område som bataljonen ska gruppera till, eller transportera läkemedel, det är väldigt varierande uppgifter, sa Lennart.

MC-ordonnanser är inget nytt påfund, utan man började utbilda förare redan 1929 med syfte att stå till Försvarsmaktens tjänst, grundaren var löjtnant Stig Hasselrot. Redan då rekryterade man erfarna och helt nya mc-förare som övades i att kunna ta sig fram i alla typer av väderlek, väglag och terräng. Ordonnanser har också ofta använts i olika krissituationer i samhället, till exempel efter stormen Gudrun, var MC-ordonnanserna oväderliga då de med sina utomordentliga körkunskaper kunde ta sig fram i den otillgängliga terrängen. De hjälpte till att transportera förnödenheter, munstycken till brandslangar och mycket annat. 
– Alla som är med på övningen åker motorcykel även utanför tjänsten. Att få öva i som man kan tycka ommöjlig körterräng, ger mc-åkandet en helt ny dimension. Jag och mina kollegor upplever att vi alla har blivit bättre mc-förare även när vi kör civilt. Då det är krävande att köra i terräng, övar vi upp både koordination, balans och inte minst reaktionsförmågan, vilket man har stor nytta av i trafiken. Det är en otrolig förmån att utbildas inom hemvärnet och de olika frivilligorganisationerna, dessutom utan kostnad. Vi har också fantastiskt roligt på våra övningar och under utbildning. sa Lennart

Hemvärnsbataljonen har under övningen också samövat med fjärde sjöstridsflottiljen där de tillsammans har genomfört olika moment, som till exempel sjötrafikkontroller. Utöver det har det också skett en lokal civilsamverkan med bland annat Nynäshamns kommun.