Försvarsmakten kräver inte pengar av arbetsförmedlingen

Uppgifter som förekommit i media om att Försvarsmakten kräver pengar av arbetsförmedlingen i samband med projektet Öppen Dörr är inte korrekta.
– Det har aldrig varit på tal. Vi är mycket nöjda med projektet och samarbetet med Arbetsförmedlingen, säger Peter Öberg, stabschef på Försvarsmaktens personalstab.

Försvarsmakten behöver rekrytera personer som kan bidra med kompetens i främmande språk och kulturer. Foto: Niclas Ehlén/Combat Camera
– Vi är nöjda med utfallet av Öppen Dörr och de kostnader vi har haft är väl investerade pengar, säger Peter Öberg på personalstaben.
– Vi är nöjda med utfallet av Öppen Dörr och de kostnader vi har haft är väl investerade pengar, säger Peter Öberg på personalstaben. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Syftet med projektet Öppen Dörr är att hjälpa ungdomar med utomeuropeisk bakgrund att komma in på arbetsmarknaden genom att komplettera sin skolutbildning samtidigt som de får kunskap om de möjligheter som finns inom Försvarsmakten och prova på vad det innebär att jobba i försvaret.

– Vi behöver rekrytera personer som kan bidra med kompetens i främmande språk och kulturer. Som Sveriges största myndighet bör vi dessutom representera hela landets befolkning, säger Peter Öberg.

Peter Öberg betonar att projekt Öppen Dörr haft en direkt positiv effekt på rekryteringen och vill gärna fortsätta samarbetet med Arbetsförmedlingen.
– Vi är nöjda med utfallet och de kostnader vi har haft är väl investerade pengar.

 Någon avsikt att kräva pengar har Försvarsmakten alltså aldrig haft. Däremot har det förts diskussioner mellan myndigheterna om fördelningen av kostnaderna och vilka regelverk som gäller, menar Peter Öberg.
– Försvarsmakten är mycket positiv till alla nya former av samarbeten mellan andra myndigheter och organisationer. Det är naturligt att det kan uppstå friktion i början av ett nytt projekt, men det löser vi tillsammans.