Försvarsmakten får klimatintyg som bekräftar låg miljöpåverkan

För elfte året delar Green Cargo ut ett intyg till företag som valt att få ett kvitto på sina transporters klimatpåverkan. Intyget erbjuds till de kunder som uppfyller kriterierna och som deltar i seminariet Hållbar Logistik. På seminariet den 5 september 2013 tilldelades Försvarsmakten klimatintyget.

Green Cargos VD Jan Kilström ut Green Cargos klimatintyg till Försvarsmakten. FM miljöchef Arne Wessner (t.h.) och Håkan Lundgren (t.v.) vid Försvarsmaktens transportkontor tog emot intyget.
Green Cargos VD Jan Kilström ut klimatintyg till Försvarsmakten. Miljöchef Arne Wessner (t.h.) och Håkan Lundgren (t.v.) vid Försvarsmaktens transportkontor tog emot intyget. Foto: Green Cargo

Försvarsmaktens miljöchef Arne Wessner och Håkan Lundgren vid Försvarsmaktens transportkontor tog emot intyget.

Klimatintyget innehåller miljöfakta om Försvarsmaktens transporter, beräkningsmodellen är tredjepartsgranskad och ett kvitto på hållbar logistik. Försvarsmaktens transporter analyseras för att se om de uppnår kriterierna för klimatintyget, vilka är max 10 gram koldioxid/nettotonkilometer. Det förutsätter att större delen av transporterna sker med eldrivet tåg och en mindre del med lastbil eller dieseltåg.