FOB – en bas på avstånd

En forward operating base, eller FOB, är en tillfällig bas som byggs upp för att serva förband ute i fält. Det innebär i princip att ett minisamhälle byggs upp på en väldigt liten yta. Mat, vatten, avlopp, logi, elektricitet och sjukvård är komponenter som är nödvändiga. Lägg därtill service i form av säkerhet, transporter, teleteknik, verkstäder med reservdelar så blir listan med specialkompetensen på plats ganska lång.

Maten tillagas i ett fältkök. De tre kockarna har fått mycket uppskattning för sin mat.
Maten tillagas i ett fältkök. De tre kockarna har fått mycket uppskattning för sin mat. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Under övningen Northern Coasts har bland annat en tysk helikopter av typen Seahawk deltagit.
Under övningen Northern Coasts har bland annat en tysk helikopter av typen Seahawk deltagit. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
På den tillfälliga basen finns plats för förläggning av 150 personer och även en tillfällig helikopterlandningsplats
På den tillfälliga basen finns plats för förläggning av 150 personer och även en tillfällig helikopterlandningsplats Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Febril aktivitet råder stundtals inne i sambandscontainern.
Febril aktivitet råder stundtals inne i sambandscontainern. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Allt eftersom övningen utvecklas anländer de utländska övningsdeltagarna till den tillfälliga basen.
Allt eftersom övningen utvecklas anländer de utländska övningsdeltagarna till den tillfälliga basen. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Tony Gustafsson färdigställer sambandscontainern där all kommunikation till och från rörliga enheter hanteras
Tony Gustafsson färdigställer sambandscontainern där all kommunikation till och från rörliga enheter hanteras Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Även om det tar tid att kolla leg, så möts vi av förståelse från personalen”, säger Jeff Berg, en av skyddsvakterna på plats.
Även om det tar tid att kolla leg, så möts vi av förståelse från personalen”, säger Jeff Berg, en av skyddsvakterna på plats. Foto: Carolina L Nilsson/Försvarsmakten
Eilert Svensson kontrollerar den inkommande elen som försörjer basen.
Eilert Svensson kontrollerar den inkommande elen som försörjer basen. Foto: Michaela Linge/Försvarsmakten
Försvarsmaktens produktionschef, Göran Mårtensson, besökte övningen.
Försvarsmaktens produktionschef, Göran Mårtensson, besökte övningen. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Dykarna har med sig en portabel tryckkammare.
Dykarna har med sig en portabel tryckkammare. Foto: Håkan Erwing/Försvarsmakten
Foto: Haakan Erwing

Under Northern Coasts har en tillfällig marinspecifik bas byggts upp vid kusten strax utanför Norrköping. Hit kommer enheter som helikoptrar och fartyg för att tanka, hämta upp förnödenheter, reparera något eller hämta och lämna personal. En vaktstyrka finns på plats som både bevakar områdets markgränser liksom vattnet närmast kajen. De patrullerar även inne på basen dygnet runt.

Varje tillfällig bas är unik beroende på vilka behov förbanden ute i fält har. Basen som byggts upp till NOCO 2013 har plats för cirka 150 personer, men det finns möjlighet att ta emot ytterligare 30-40 om det skulle behövas. Här finns landningsplats för helikopter och ett anpassat övningsområde för gruppen med experter på min- och ammunitionsröjning till sjöss och på land. Allt på en yta av cirka 100 x 100 meter. Ingenting är slumpmässigt utplacerat på den tillfälliga basen. Hela området har detaljplanerats med hjälp av en skalenlig modell med tält, containrar, parkeringsområden med mera. På så sätt har området utnyttjats maximalt.

Bakom kulisserna

Att Northern Coasts, som är en stor och omfattande multinationell övning, kräver mycket planering och förarbete är självklart. Och att förbanden har sina givna övningsuppgifter är också det tämligen klart. Men allt arbete bakom kulisserna för att göra allt detta möjligt, är nog inget man tänker på i första hand. I alla fall inte så länge saker och ting fungerar som det ska.

Supportgruppen har ansvar för många av de funktioner som är i drift dag som natt. De ska både bygga och sköta driften av till exempel all kommunikationsutrustning, el- och vattenförsörjning samt avloppshantering. De ansvarar för tälten med sovplatser, att containrar hamnar på rätt ställe och de ser också till att utföra reparationer och justeringar på plats för att göra övningen så effektiv som möjligt. I supportgruppen ingår också de kockar som servar med tre mål mat om dagen, tillagade i ett fältkök.

Peter Flygare från Marinbasens Marina basbataljon är ansvarig för supportgruppen och är mycket nöjd med sina medarbetare och med arbetet så här långt.

– Det värsta vi har råkat ut för är ett strömavbrott, och det är inga bekymmer för mina mannar. De är våra yttersta specialister på det här området och har lång erfarenhet.

Strax intill basen finns den kaj där en lätt trossbåt ligger förtöjd. Förutom att frakta gods och materiel till fartygen som övar i närheten har besättningen på transportbåten även lagt ut övningsminor. Den tre man starka besättningen tillhör också supportgruppen.

Hårt och gediget arbete

Göran Mårtensson, Försvarsmaktens produktionschef, har varit på plats för att få en bild av hur övningen förlöper.

– Jag är mycket nöjd med vad jag har sett och hört. Sjöstridsskolan och Marinbasen har lagt ner ett hårt och gediget arbete vilket har resulterat i en bra övning så här långt. Våra utländska gäster är väldigt nöjda och tycker att vi har erbjudit bra övningsformer.

Chefen för basen, Anders Welltén instämmer och menar att personalen på plats är oerhört kompetent och sköter sina uppgifter på ett bra sätt.