Flygvapnets förband övar i Italien

Sveriges bidrag är större än någonsin när den årligt återkommande övningen Toxic Trip drar igång. Denna gång är det Italien som är värdnation och antalet deltagare uppgår till 300 personer från totalt 19 olika länder.

Svensk kompetens är efterfrågad Foto: Carl Johnsson
Sanering av flygförare Foto: Carl Johnsson

NATO arrangerar årligen övningen CBRN Defence exercise, ellerToxic Trip som den också kallas. Översatt betyder det övning i skydd mot händelser med kemiska, biologiska, radiologiska och nukleära ämnen.Sverige deltar inom ramen för Partnerskap för Fred och har gjort så sedan 1999.

Tydliga syften och mål

Huvudsyftet med Tocix Trip är att öva sanering utav flygfarkoster och deras besättning. Ett komplicerat och utmanande arbete som ställer krav på en välplanerad och strukturerad arbetsmetodik. Andra mål med övningen är uppvisning av ny materiel och kunskapsspridning mellan deltagande nationer.

Övande personal från Sverige utgörs i huvudsak utav specialistofficers- och insatsledarelever ur R3 organisationen, (R3 - Räddning, Röjning, Reparation) vilka utgör flygvapnets starkaste CBRN resurs.
R 3-skolan är en enhet under Luftstridsskolan och är placerad vid Försvarsmaktens tekniska skola i Halmstad.

Unikt svenskt bidrag i övningen

Det som gör årets övning storslagen är att SAAB och FMV bidrar med en ny toppmodern CBRN-modifierad version utav JAS 39 Gripen. De två svenska piloter som medverkar flyger också med ny utrustning som är anpassad för att ge ett CBRN skydd både i och utanför flygplanet. Att teknik, taktik och organisation kan testas i sin helhet skapar optimala övningsförhållande för alla parter.

Övning i fem dagar

Övningen startade officiellt under måndagen vecka 39 och sträcker sig över fem dagar.

Inledningsvis upprättar deltagande nationer sina saneringsbanor och när de egna förberedelserna är klara sker så kallad "cross training", där saneringspersonal från olika länder får lära sig om varandras banor. Syftet är att öka förståelsen för varandras metoder och förutsättningar samtidigt som man vidgar sina vyer och förhoppningsvis föds nya idéer att ta med sig hem.

Kulturen på övningen gör att stämningen generellt är mycket god och även om taktiska meningsskillnader kan uppstå är ödmjukhet och ömsesidig respekt de ord som bäst speglar atmosfären.

Efterhand som veckan går blir momenten som spelas in mer komplexa.

Objekt som är i behov utav sanering kan snabbt strömma in och en ensam flygförare kan tätt följas av infanterisoldater eller olika typer av fordon.
Att objekten skiftar är en faktor som ökar svårighetsgraden eftersom olika typer av objekt kräver olika arbetsmetoder. Den svenska materielen tillåter däremot att genomföra både pilot-, person- och fordonssanering, med samma bana som utgångspunkt.
Ett system som blivit uppskattat av övriga nationer då det sparar både tid och resurser.
Många av övningens moment har därför blivit förlagda i anslutning till den svenska grupperingsplatsen.

Ytterligare en uppgift som fallit på Sverige har varit att bilda ett så kallad "extraction team", som har till uppgift att vårda och transportera skadade ut ur en kontaminerad miljö. Det märks tydligt att deltagarna i den svenska gruppen är brandmän i grunden och just nu är under utbildning till militära insatsledare. Arbetsmetodiken kan beskrivas som lugn och metodisk samtidigt som tempot är under omständigheterna högt.

Lt Carl Johnsson
LSS R3-skolan