F17 har fått en ny version av SK60

I fredags, den 20 september, hämtade F17 det första flygplanet av modellen SK60AU på Malmen. Ett SK60 av den äldre versionen flögs från Ronneby till Malmen och landade in på platta 4 (Flygskolan). Där stod ett modifierat flygplan (fennummer 086) och väntade. Efter en kort dialog med flygplanteknikern var bytet gjort och färden tillbaka mot Ronneby inleddes under en klar himmel.

Foto: Anders Segerby/Försvarsmakten
Gamla instrumenteringen var i meter och kilometer per timma. Foto: Anders Segerby/Försvarsmakten
Den nya är i fot (höjd) och knop (hastighet) Foto: Anders Segerby/Försvarsmakten

SK60 har flugit sedan 60-talet i svenska Flygvapnet. Flygplanet har under åren använts som skolflygplan och transportflygplan samt i krigsorganisationen som lätt attack. Idag finns SK60 på samtliga flottiljer. Mest används flygplanstypen på Flygskolan där det normalt flygs med cirka tio flygplan varje pass för att utbilda nya piloter. Ute på de andra förbanden används SK60 för att transportera personal, allmän flygträning och för målgång till Jas 39 Gripen. SK60 har under de senaste 25 åren genomgått flera modifieringar. För cirka 20 år sedan byttes motorerna ut och några år efter det byttes en del av instrumenten ut till modernare snitt. SK60 har dock under åren behållit det så kallade ”metriska systemet”. Det innebär att piloten har avläst höjd i meter och fart i km/h.

Nya flygplanet -SK60AU

AU betyder AvionikUppdatering. Med avionik menas instrumenten i flygplanet. Den modifiering som nu har skett innebär dock lite mer än instrumentering. De stora förändringarna är:

- Införande av GPS. Ger piloten bättre uppfattning om flygplanets position.

- Ny radio. Fler funktioner och mer stöd för piloten exempelvis höjdvarning.

- Ny navigeringsutrustning. Ger piloten större möjlighet att precisionsnavigera.

- Ny ljudfunktion. Gör att piloten får samma sorts ljudvarningar som i Jas vid exempelvis flygplanfel och G-belastning.

- Införande av IU (fot, Nm och knop). Detta ger piloten möjlighet att avläsa värden på samma sätt som i Jas.

Syftet med modifieringen är att Flygvapnet ska få en standard att flyga med. Att byta mellan meter och fot eller mellan km/h och knop är inte helt enkelt. Fram tills nu har våra flygelever först lärt sig att flyga med det metriska systemet och sedan har de fått lära nytt när de börjar flyga JAS. Den nya enhetliga flygplanparken kommer att förenkla för piloterna och höja flygsäkerheten.

- Att flyga flygplanet är precis som innan, men det känns att det blivit lite mer Jas-liknande. Det är väldigt enkelt att ta till sig de nya fart- och höjdmätarna, men lite ovant att hitta alla nya knappar på navigationsutrustningen. Jag behövde bara läsa på en gång i mina checklistor under passet. På lång final innan landning kände jag att jag var tvungen att kontrollera värdena för lägsta fart och landning så att jag inte blandade ihop dem med de värden jag använt vid mina cirka 1000 landningar tidigare i SK60, säger Anders Segerby som är flygchef på F17.

Ombeväpningen

Tre av piloterna på F17 har genomgått teoriutbildning på Flygskolan och två har gjort även de praktiska övningarna med flyginstruktör. Med dagens flygning från Malmen till Ronneby har det första passet utan instruktör genomförts av en F17-pilot. Från och med nu kommer F17 själva att påbörja omskolning av piloterna och efterhand kommer alla flygplan att bytas ut mot SK60AU. Planen är att alla piloter på F17 ska omskolas under 2013.