Ett plus ett blir tre

Två helikopter 15 används under den stora marinövningen Northern Coasts av de två Visbykorvetter som också ingår i övningen. Det är fartygen som styr helikopterverksamheten. Främst handlar det om spaning, lokalisering och underrättelsearbete eftersom helikoptrarna fungerar som fartygens förlängda arm. Men besättningarna ska även vara beredda på inslag av ytstrid och undervattensstrid.

Helikopter 15 är en lätt helikoptermodell.
Helikopter 15 är en lätt helikoptermodell. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten
HMS Nyköping är en av Visbykorvetterna i övningen.
HMS Nyköping är en av Visbykorvetterna i övningen. Foto: Jimmie Adamsson/Försvarsmakten

Visbykorvetterna förfogar över två helikopter 15 under Northern Coasts. Det krävs mycket övning för att de olika besättningarna ska vara trimmade och det kommer bli både grundläggande övningar och mer avancerade. Att landa och tanka ombord är några av momenten men också uthålligheten under många dygn till sjöss kommer att utvärderas.

 

Samarbetet är den stora vinsten

Helikopter 15 är en mindre helikoptermodell som inte kan bestyckas med all utrustning som en större helikopter kan ha ombord. Därför krävs det ett samarbete med en land- eller sjöburen enhet som tar tillvara på helikopterns möjligheter.

– Till exempel kan vi följa en ubåt och fälla hydrofonbojar med mikrofoner. Signalerna från bojarna länkas vidare till ett av våra fartyg som i sin tur kan analysera materialet, berättar Johan Melin som är uppdragsspecialist på helikopter 15 och stationerad på helikopterskvadronen i Ronneby.

– Att jobba ihop på det viset är en enorm vinst. Vi kan utföra uppgifter som en sjö- eller landenhet inte har möjlighet till, så tillsammans får vi en mycket bra räckvidd och hög kapacitet att utföra avancerade uppgifter. Man kan verkligen använda klyschan att ett plus ett blir tre, ler Johan.

Under Northern Coasts är en helikopter 15 bemannad med tre personer. Två är piloter och den tredje ansvarar för att sköta utrustningen. Det kan handla om att fotografera, skjuta kulspruta eller hantera en vinsch.

En av helikopterbesättningarnas utmaningar den kommande veckan är att det är många fler objekt, både i luften och till sjöss, samtidigt än vid normala övningstillfällen. Däremot är det inga bekymmer för nationerna att kommunicera med varandra eftersom alla använder ett gemensamt format och språk för att kunna jobba enhetligt.