Det är korven som är målet

Sedan övningen Northern Coasts (NOCO) påbörjades står fyra stycken tyska Learjet baserade på F 17, Kallinge. Deras uppgift är att öva de marina styrkornas målföljning och skarpskjutning mot bogserade luftmål.

Kaptenen Peltzer visar vajern som målen vinschas ut i.
Kaptenen Peltzer visar vajern som målen vinschas ut i. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Luftmålen som används för skjutövningar.
Luftmålen som används för skjutövningar. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
När målflygplanet passerat ovanför fartygen får man öppna eld mot målet som bogseras.
När målflygplanet passerat ovanför fartygen får man öppna eld mot målet som bogseras. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten
Learjet är det flygplan som främst används som målflyg.
Learjet är det flygplan som främst används som målflyg. Foto: Catharina Bergsell/Försvarsmakten

De senaste dagarna har det varit full aktivitet med diverse olika fartyg i Östersjöns farvatten. Den observanta har dessutom uppmärksammat att ett annorlunda jetflygplan frekvent rört sig i lufthavet ovanför fartygen. Mycket riktigt, det är det tyska målflygplanet, Learjet 35/36.

 

Övning ger färdighet

För att kunna använda våra vapen mot flygplan och robotar krävs det att våra förband kan öva under realistiska förhållanden. Detta gäller framförallt då det handlar om luftmål som förflyttar sig snabbt och på olika höjder, reaktionstiden är kort och snabba beslut måste fattas,därför måste precisionen vara så gott som exakt. Utifrån de målsättningarna behöver marina-, flyg- och luftvärnsförband öva målföljning och skarpskjutning på det mest effektiva sättet och till det behövs tillgång till så kallat målflyg.

De som axlar denna uppgift under övningen är bland annat det civila tyska flygbolaget, GFD, Gesellschaft für flugzieldarstellung som är baserade på Hohnm, norr om Hamburg. De senaste 40 åren har bolaget anpassat och utvecklat ett flertal avancerade system för att kunna möta de olika typer av beställningar från den tyska försvarsmakten, som de har ett avtal med. Eftersom NOCO är en internationell övning där tyska förband deltar, får även våra svenska förband förmånen att öva med GFD.

 

Luftmål och elektronisk störning

Målflyg har möjlighet att i stort sett göra det mesta för att ge sina uppdragsgivare den träning de behöver.

–Främsta uppgiften under övningen är att förbanden övar skjutning mot luftmål. Man kan säga att ett luftmål kan liknas vid två raketliknande kroppar, ”korvar”, som bogseras bakom flygplanet, förklarar Olaf Peltzer, kontingentsansvarig för gruppen från GFD. Han berättar vidare att precis som på flertalet andra flygplan har Learjet balkar under vardera vinge för att kunna bära rätt typ av last.

På väg till övningsområdet vinschar piloten ut ”korven” via en vajer. Beroende på vilken typ av skjutning som skall utföras, anpassas vajerns längd.

– Som mest kan vi vinscha ut ”korven” 6,8 km från vårt flygplan, men det är då vi övar missilskjutningar, säger Olaf.

 

Rigorös säkerhet

En lyckad övning föregås av noggrann planering och strikta säkerhetsföreskrifter. Olaf berättar om de specifika regler som måste uppfyllas för att en skjutning ska kunna fullföljas.

– Vi flyger på i förhand beställda höjder och med önskad hastighet rakt mot den övade förbandsenheten. Detta, för att vi ska få en visuell kontakt med enheten och verifiera dess placering och påannonsera vår närvaro. När vi därefter passerat i detta fall, fartyget, först då får skott avlossas mot ”korven” en säkerhetsåtgärd som vi aldrig gör avkall på, menar Olaf.

Inne i flygplanet har piloten och andremannen en träffmottagare/ kontrollpanel från vilken de kan avläsa olika värden på luftmålen och en störpanel från vilken de sänder olika typer av elektroniska störningar.

– På ”korven” sitter en träffgivare kopplad till träffmottagaren inne i planet. Genom att avläsa träffgivaren på ”korven” får vi en omedelbar utvärdering om var skottet tagit eller om och det missat målet, säger Olaf.

Det finns även en panel från vilken radar, - och radio/ kommunikationsstörningar hanteras. Med radarstörningen kan den mesta av mottagarens radarinformation störas ut exempelvis förvränga den faktiska luftlägesbilden genom att förändra fakta om antal mål i området, hastighet, färdriktning med mera. Radio och kommunikationsstörningen handlar mer om att skicka ut störande brus, musik, meddelanden på användarens frekvenser för att ge den målsökande enheten felaktig information eller bara för att störa alternativt vilseleda all radiokommunikation.

Efter en förevisning av materielen skyndar Olaf vidare eftersom han strax ska upp i luften och agera lockfågel.