Åtta nya förmågor är levererade till Försvarsmakten

Visselpipan ljuder och alla vet vad signalen betyder, dags att dyka ner till botten igen. Tröttheten sprider sig i alla muskler och mjölksyran infekterar kroppens rörelser.” Jag måste övervinna känslan att ge upp, jag ska klara det”.

Viktor Månsson förbereder sig för en dykförevisning Foto: Magnus Jirlind/Försvarsmakten
Förevisningar var mycket uppskattade av de anhöriga.

För ett år sedan så var detta en känsla som Försvarsmaktens åtta nya röjdykare kände när de genomförde den kompletterande prövningen som man måste klara för att få påbörja röjdykarutbildningen. Vid starten så var de sexton till antalet. Utbildningen är hård och det måste den vara för en framtida röjdykare, de som inte står upp till de teoretiska och fysiska kraven avskiljs.

– Det här är en av Försvarsmaktens tuffaste utbildningar. Ingen klarar sig igenom alla utbildningsmoment om man inte är lämplig att arbeta som röjdykare. Denna utbildningsomgång med elever är en av de bästa som utbildats, säger Emil Silfverberg som är kurschef för utbildningsomgången 2013.

En röjdykare verkar både på land och under ytan. Uppdragen är till stor del skarpa, inom och utom Sveriges gräns. Utbildningen sträcker sig över ett år och efter första delen så följer fler utbildningar inom ammunitionsröjning och andra stridstekniker.

– Jag har alltid gillat att testa mina gränser, röjdykarutbildningen har tillgodosett mitt behov av detta med råge, både fysiskt och psykiskt, säger Viktor Månsson som idag är nyexaminerad röjdykare.

För att inte avskräcka andra att söka till nästa utbildningsstart 2015, vad har varit roligast under utbildningen?

- Oj, det är så mycket som är roligt så det är svårt att välja ut något speciellt. Något som jag gillar är gemenskapen och de traditioner som finns på förbandet. Alla som jobbar här ger alltid det lilla extra oavsett om det handlar om jobb eller något som sker på ledig tid vilket skapar god stämning, säger Viktor.

Dagen är snart förbi då röjdykarna 2013 tog examen. Instinkten att aldrig ge upp under den kompletterande prövningen har idag gett sin belöning, stolthet.