Att säkra en hamn

En liten båt puttrar långsamt in i en svensk hamn. Båten uppmärksammas av hamnkaptenen. I båten sitter en ensam man som plötsligt slänger något över bord och därefter snabbt avlägsnar sig från hamnen. Hamnkaptenen hinner inte uppfatta vad som kastades i vattnet, men fattar misstanke och kontaktar 112.

Diskussion om tillvägagångssättet. Foto: Anton Thorstensson/Försvarsmakten

Det är allt som ett röjdykarteam på fem man har fått veta innan de ger sig ut i hamnbassängen för att leta rätt på föremålet som eventuellt kan vara av explosiv karaktär.

Trots att sikten är dålig så hittar en av dykarna efter en dryg timmes letande, en mindre sprängladdning i vilken det är fäst en kabel. Dykarna följer kabeln cirka hundra meter längs med botten och sedan upp på land. Antagligen leder den till en utlösningsanordning. För att inte ta några risker att sprängladdningen ska explodera, väljer gruppledaren att klippa av kabeln med hjälp av en mindre sprängladdning. Teamet följer kabeln vidare som mycket riktigt leder till en detonator som ligger gömd under en presenning en bit upp på land. I området hittar de också tre handgranater som de tar hand om. Allt material oskadliggörs och uppdraget är slutfört.

Detta utspelar sig inne på Örlogshamnen i Karlskrona och är en av många förberedande övningar som äger rum inför nästa veckas totalövning då styrkor från 14 länder samövar på land och i vattnen kring östra Götaland och Gotland. Övningen inne i hamnen har övervakats av tyska övningsledare som efter att uppdraget är avslutat går igenom hela förloppet med dykargruppen och tillsammans analyserar de hur gruppen hanterat situationen.