Att lära av varandra

En av de största vinsterna av en stor multinationell övning som Northern Coasts är att lära av kollegor från andra nationer. Hamnsäkerhet är ett område där erfarenheter verkligen spridits. Svenska 17:e amfibiebevakningsbåtkompaniet från Amfibieregementet och tyska Naval Protection Forces, NavProFor har haft ett tätt samarbete. En av många gemensamma övningar var en gemensam markstridsövning med lös ammunition.

Den svenska typiska skärgårdsmiljön skiljer sig från den det tyska förbandet vanligen arbetar i.
Den svenska typiska skärgårdsmiljön skiljer sig från den det tyska förbandet vanligen arbetar i. Foto: Johan Karlsson/Försvarsmakten
Kartan och förutsättningarna gås igenom före anfallet.
Kartan och förutsättningarna gås igenom före anfallet. Foto: Johan Karlsson/Försvarsmakten
Samverkan under anfallet.
Samverkan under anfallet. Foto: Johan Karlsson/Försvarsmakten

Tillsammans skulle de båda förbanden slå en motståndare som förskansat sig i ett kustnära område. Skjutområdet som användes var Torhamns skjutfält, någon mil öster om Karlskrona. Fienden utgjordes av trosstroppen ur amfibiebevakningsbåtkompaniet.

–En av sakerna vi kunde lära av varandra var eldunderstöd av kulsprutor från stridsfordon och stridsbåtar. Tyskarna är vana vid att använda sina splitterskyddade fordon, vilket är nytt för oss. Vi, som amfibieförband, är å andra sidan vana vid att använda våra stridsbåtar till det, säger Johan Karlsson som var övningsledare under samövningen i Northern Coasts.

En annan lärdom som drogs var att det lätt uppstår språkförbistring i stridens hetta.

– En av gruppcheferna försökte komma på vad skjutgräns höger hette på engelska. Efter att ha diskuterat med en kamrat på svenska, förstod den tyska chefen bredvid att det var "grenze" man försökte komma på. Det hade alltså i det här fallet fungerat utmärkt med vanlig svenska, berättar Johan.

Skjutgränser används bland annat för att undvika vådabekämpning av egna styrkor.

Båda förbanden var nöjda efter övningen och var överens om att samarbetet bör fortsätta och utvecklas. Skydd av hamnar och basområden är något som är på väg att byggas upp i båda länderna. Det finns därför många lärdomar kvar att dra och tillsammans går det fortare.